Wykonanie robót budowlanych w ośrodku dla cudzoziemców w Podkowie Leśnej - Dębaku

Znak sprawy:  23/REMONT - DĘBAK/PN/17

tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
wartość:
poniżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 16.08.2017 r.  godz. 10:00

Miejsce składania i otwarcia ofert: Urząd do Spraw Cudzoziemców, ul. TABOROWA 33, 02-699 Warszawa

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONOData wytworzenia: 2017-07-26 Autor: Ewa Smęt Data publikacji: 2017-07-26 14:52 Osoba udostępniająca na stronie: Ewa Smęt Data ostatniej modyfikacji: 2017-08-17 Osoba modyfikująca: Ewa Smęt