Zakup usług serwisowych dla posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania oraz sprzętu Cisco

Znak sprawy:  34/USŁUGI SERWISOWE - CISCO/PN/17/PN/17

tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
wartość: poniżej 135 000 euro

termin składania ofert: 15.12.2017 r.  godz. 10:00

Miejsce składania i otwarcia ofert: Urząd do Spraw Cudzoziemców, ul. TABOROWA 33, 02-699 Warszawa


Data wytworzenia: 2017-12-07 15:28 Autor: Ewa Smęt Data publikacji: 2017-12-07 15:28 Osoba udostępniająca na stronie: Ewa Smęt Data ostatniej modyfikacji: 2017-12-19 Osoba modyfikująca: Ewa Smęt