Witamy na stronie biuletynu
Urzędu Do Spraw Cudzoziemców

Urząd do Spraw Cudzoziemców powstał, by zapewnić kompleksową i profesjonalną obsługę w zakresie legalizacji pobytu i udzielania ochrony cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

W sposób przyjazny i rzetelny dzieli się wiedzą z zakresu problematyki dotyczącej cudzoziemców podnosząc tym samym świadomość społeczną Polaków i popularyzując postawę, że współistnienie w jednym kraju wielu małych ojczyzn jest możliwe;

Umacnia własny wizerunek poprzez realizowanie swego posłannictwa w sposób pozbawiony wpływów politycznych przy udziale wysoko wykwalifikowanych pracowników.

 

Urząd do Spraw Cudzoziemców
ul. Koszykowa 16
00-564 Warszawa 
Tel. 22 601 74 01
Fax: 22 601 74 13
e-mail: kierownictwo@udsc.gov.pl