Buro Informatyki

Dyrektor: Sebastian Stańczyk

Tel. (22) 60 174 10
 

Struktura:

  • Wydział Utrzymania Oprogramowania Aplikacyjnego
  • Wydział Wsparcia Informatycznego
  • Wydział Utrzymania i Rozwoju Infrastruktury Teleinformatycznej
Do zakresu działania Biura Informatyki należy:
1) koordynowanie budowy, wdrażania i rozwoju systemów teleinformatycznych administrowanych, prowadzonych i użytkowanych przez Szefa Urzędu oraz na potrzeby działania Urzędu, z wyłączeniem zakresu, systemów teleinformatycznych administrowanych przez Szefa Urzędu służących do realizacji zadań Szefa Urzędu, w tym zadań wynikających z członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej;

2) utrzymanie systemów teleinformatycznych administrowanych, prowadzonych i użytkowanych przez Szefa Urzędu oraz na potrzeby działania Urzędu;
3) zapewnienie prawidłowego i ciągłego funkcjonowania infrastruktury teleinformatycznej Urzędu oraz jej utrzymania i rozwoju;
4) zapewnienie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych Urzędu;
5) wykonywanie zadań związanych z gospodarowaniem składnikami majątku ruchomego Urzędu w zakresie dotyczącym infrastruktury teleinformatycznej;
6) realizowanie zadań Szefa Urzędu w zakresie udostępniania za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych danych przetwarzanych w krajowym zbiorze rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców podmiotom uprawnionym do ich uzyskania.