Historia zmian

 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 18259 - Specjalista w Wydziale II Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu (zastępstwo)" zmieniono dnia: 2017-12-12 12:13 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 18260 - Specjalista w Wydziale II Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2017-12-12 11:14 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 18260 - Specjalista w Wydziale II Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2017-12-12 08:29 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Zakup usług serwisowych dla posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania oraz sprzętu Cisco" zmieniono dnia: 2017-12-07 15:29 przez: Ewa Smęt
 • Artykuł : "Zakup usług serwisowych dla posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania oraz sprzętu Cisco" stworzono dnia: 2017-12-07 15:28 przez: Ewa Smęt
 • Artykuł : "Rozbudowa systemu DWDM na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2017-12-07 15:20 przez: Ewa Smęt
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 18250 - Specjalista w Wydziale II Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu (zastępstwo)" zmieniono dnia: 2017-12-07 15:04 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Sukcesywne dostawy oleju opałowego do obiektów Urzędu do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2017-12-06 14:17 przez: Ewa Smęt
 • Artykuł : "Rozbudowa systemu DWDM na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2017-12-01 12:30 przez: Justyna Mamaj
 • Artykuł : "Dostawa systemu sandbox na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2017-11-30 13:11 przez: Ewa Smęt
 • Artykuł : "Dostawa systemu sandbox na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2017-11-24 13:13 przez: Ewa Smęt
 • Artykuł : "Dostawa systemu sandbox na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2017-11-23 14:18 przez: Ewa Smęt
 • Artykuł : "Rozbudowa systemu DWDM na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2017-11-23 12:59 przez: Ewa Smęt
 • Artykuł : "Zamówienie na dostawę książek i pozycji multimedialnych w związku z realizacją projektu nr 2/1-2015/BK-FAMI „Zwiększenie zdolności pracowników DPU UDSC do zbierania, gromadzenia, analizy i rozpowszechniania informacji o krajach pochodzenia, 2017-2020”" zmieniono dnia: 2017-11-23 12:58 przez: Julia Bielecka
 • Artykuł : "Rozbudowa systemu DWDM na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2017-11-23 12:57 przez: Ewa Smęt
 • Artykuł : "Rozbudowa systemu DWDM na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców" stworzono dnia: 2017-11-23 12:56 przez: Ewa Smęt
 • Artykuł : "Zamówienie na dostawę książek i pozycji multimedialnych w związku z realizacją projektu nr 2/1-2015/BK-FAMI „Zwiększenie zdolności pracowników DPU UDSC do zbierania, gromadzenia, analizy i rozpowszechniania informacji o krajach pochodzenia, 2017-2020”" stworzono dnia: 2017-11-23 12:53 przez: Julia Bielecka
 • Artykuł : "Wystąpienie pokontrolne w zakresie oceny prawidłowości prowadzenia przez Wojewodę Śląskiego postępowań o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę" zmieniono dnia: 2017-11-21 17:01 przez: Aleksander Wyszyński
 • Artykuł : "Wystąpienie pokontrolne z kontroli planowanej w zakresie terminowości prowadzenia konsultacji wizowych, о których mowa w art. 67 oraz art. 68 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. о cudzoziemcach" stworzono dnia: 2017-11-21 16:47 przez: Aleksander Wyszyński
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 18260 - Specjalista w Wydziale II Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2017-11-21 09:51 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 18250 - Specjalista w Wydziale II Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu (zastępstwo)" zmieniono dnia: 2017-11-21 09:51 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 18259 - Specjalista w Wydziale II Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu (zastępstwo)" zmieniono dnia: 2017-11-21 09:50 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 18260 - Specjalista w Wydziale II Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2017-11-21 09:49 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 18260 - Specjalista w Wydziale II Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2017-11-21 09:45 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 18259 - Specjalista w Wydziale II Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu (zastępstwo)" zmieniono dnia: 2017-11-20 15:26 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 18250 - Specjalista w Wydziale II Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu (zastępstwo)" zmieniono dnia: 2017-11-20 15:26 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 18260 - Specjalista w Wydziale II Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2017-11-20 12:55 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 18259 - Specjalista w Wydziale II Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu (zastępstwo)" zmieniono dnia: 2017-11-20 12:39 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 18250 - Specjalista w Wydziale II Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu (zastępstwo)" zmieniono dnia: 2017-11-20 12:38 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 18250 - Specjalista w Wydziale II Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu (zastępstwo)" zmieniono dnia: 2017-11-20 12:38 przez: Jolanta Kurowska