Historia zmian

 • Artykuł : "Plan postępowań na 2021 r." stworzono dnia: 2021-02-26 10:30 przez: Małgorzata Kalinowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 73536 - Specjalista w Wydziale Rachunkowości Biura Finansów" zmieniono dnia: 2021-02-25 07:15 przez: Barbara Tasiemska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 73536 - Specjalista w Wydziale Rachunkowości Biura Finansów" zmieniono dnia: 2021-02-25 07:14 przez: Barbara Tasiemska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 74948 - Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych, Departament Kontroli" stworzono dnia: 2021-02-24 08:27 przez: Barbara Tasiemska
 • Artykuł : "Sprawozdanie z wykonania Planu działalności UdSC za rok 2020" stworzono dnia: 2021-02-15 09:09 przez: Wydział Kontroli
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 71461 - Podreferendarz w Wydziale III Postępowań Uchodźczych Departamentu Postępowań Uchodźczych" zmieniono dnia: 2021-02-09 10:04 przez: Barbara Tasiemska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 71461 - Podreferendarz w Wydziale III Postępowań Uchodźczych Departamentu Postępowań Uchodźczych" zmieniono dnia: 2021-02-09 10:04 przez: Barbara Tasiemska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 71761 - Podreferendarz w Zespole Wstępnej Weryfikacji Spraw Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2021-02-09 10:02 przez: Barbara Tasiemska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 71761 - Podreferendarz w Zespole Wstępnej Weryfikacji Spraw Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2021-02-09 10:02 przez: Barbara Tasiemska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 71433 - Referendarz w Zespole Obsługi II Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2021-02-09 10:00 przez: Barbara Tasiemska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 71433 - Referendarz w Zespole Obsługi II Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2021-02-09 10:00 przez: Barbara Tasiemska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 71445 - Referendarz w Wydziale I Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2021-02-09 09:58 przez: Barbara Tasiemska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 71445 - Referendarz w Wydziale I Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2021-02-09 09:58 przez: Barbara Tasiemska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 71507 - Referendarz w Wydziale II Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2021-02-09 09:56 przez: Barbara Tasiemska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 71507 - Referendarz w Wydziale II Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2021-02-09 09:55 przez: Barbara Tasiemska
 • Artykuł : "Realizacja usług analitycznych dla powstającego Migracyjnego Centrum Analitycznego" zmieniono dnia: 2021-02-05 12:11 przez: Beata Car
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 73536 - Specjalista w Wydziale Rachunkowości Biura Finansów" zmieniono dnia: 2021-02-01 10:30 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 73883 - Podreferendarz w Wydziale Rachunkowości Biura Finansów" stworzono dnia: 2021-02-01 10:29 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 73536 - Specjalista w Wydziale Rachunkowości Biura Finansów" zmieniono dnia: 2021-02-01 08:30 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 73868 - Specjalista w Wydziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Biuro Dyrektora Generalnego" stworzono dnia: 2021-02-01 08:29 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 72553 - Referendarz w Wydziale Utrzymania Oprogramowania Aplikacyjnego, Biuro Informatyki " zmieniono dnia: 2021-01-29 11:29 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 72553 - Referendarz w Wydziale Utrzymania Oprogramowania Aplikacyjnego, Biuro Informatyki " zmieniono dnia: 2021-01-29 11:29 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 72571- Specjalista w Wydziale Zarządzania Ośrodkami dla Cudzoziemców, Departament Pomocy Socjalnej " zmieniono dnia: 2021-01-25 13:33 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 72289 - Główny specjalista w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Departament Pomocy Socjalnej (zastępstwo)" zmieniono dnia: 2021-01-25 13:29 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "0głoszenie Nr 72181- Podreferendarz w Wydziale Wsparcia Informatycznego Biura Informatyki" zmieniono dnia: 2021-01-25 13:27 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "ogłoszenie Nr 73536 - Specjalista w Wydziale Rachunkowości Biura Finansów" zmieniono dnia: 2021-01-22 15:21 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "ogłoszenie Nr 73536 - Specjalista w Wydziale Rachunkowości Biura Finansów" stworzono dnia: 2021-01-22 15:20 przez: Jolanta Kurowska
 • Strona : "Skargi i wnioski" zmieniono dnia: 2021-01-22 11:32 przez: Jakub Dudziak
 • Artykuł : "Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych w ośrodku dla cudzoziemców w Białej Podlaskiej" zmieniono dnia: 2021-01-14 13:51 przez: Justyna Karczmarczyk
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 1/2021 - Administrator w Wydziale Postępowań Dublińskich Departamentu Postępowań Uchodźczych" zmieniono dnia: 2021-01-14 13:43 przez: Jolanta Kurowska