Historia zmian

 • Artykuł : "Świadczenie usług edukacyjnych na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2018-06-14 15:50 przez: Małgorzata Kalinowska
 • Artykuł : "Przeprowadzenie szkolenia z zakresu Pulpitów menadżerskich w Mic Share Point" zmieniono dnia: 2018-06-13 09:21 przez: Beata Car
 • Artykuł : "Świadczenie usług edukacyjnych na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2018-06-12 16:16 przez: Małgorzata Kalinowska
 • Artykuł : "Wykonanie robót budowlanych w ośrodku dla cudzoziemców w Podkowie Leśnej - Dębaku (c.o.)" zmieniono dnia: 2018-06-12 15:14 przez: Ewa Smęt
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 28680 - Główny specjalista w Wydziale II Postępowań Uchodźczych Departamentu Postępowań Uchodźczych" zmieniono dnia: 2018-06-12 07:53 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Sprzedaż i dostawa artykułów spożywczych do ośrodków dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Podkowie Leśnej – Dębaku i w Lininie" zmieniono dnia: 2018-06-11 15:24 przez: Justyna Mamaj
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 28680 - Główny specjalista w Wydziale II Postępowań Uchodźczych Departamentu Postępowań Uchodźczych" zmieniono dnia: 2018-06-11 15:24 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 28680 - Główny specjalista w Wydziale II Postępowań Uchodźczych Departamentu Postępowań Uchodźczych" stworzono dnia: 2018-06-11 14:55 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw" stworzono dnia: 2018-06-11 13:00 przez: Aleksander Wyszyński
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 28680- Referendarz w Wydziale Konsultacji Wizowych Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2018-06-11 08:54 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 28680- Referendarz w Wydziale Konsultacji Wizowych Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2018-06-11 08:54 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 28680- Referendarz w Wydziale Konsultacji Wizowych Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2018-06-08 15:44 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 28680- Referendarz w Wydziale Konsultacji Wizowych Departamentu Legalizacji Pobytu" stworzono dnia: 2018-06-08 15:00 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia na dostawę sprzętu informatycznego i specjalistycznego oprogramowania oraz przeszkolenie pracowników UdSC z obsługi specjalistycznego oprogramowania" zmieniono dnia: 2018-06-08 12:11 przez: Beata Car
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe na dostawę regałów na książki i multimedia " zmieniono dnia: 2018-06-08 09:39 przez: Julia Bielecka
 • Artykuł : "Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2018-06-07 14:58 przez: Justyna Mamaj
 • Artykuł : "Pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania „Remont ośrodka w Podkowie Leśnej – Dębaku” oraz w okresie rękojmi i gwarancji" zmieniono dnia: 2018-06-06 15:40 przez: Ewa Smęt
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe na dostawę pozycji multimedialnych " zmieniono dnia: 2018-06-06 11:15 przez: Julia Bielecka
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe na dostawę pozycji multimedialnych " zmieniono dnia: 2018-06-06 11:02 przez: Julia Bielecka
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe na dostawę pozycji multimedialnych " stworzono dnia: 2018-06-06 10:59 przez: Julia Bielecka
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe na dostawę pozycji multimedialnych w związku z realizacją projektu nr 2/1-2015/BK-FAMI "Zwiększenie zdolności pracowników DPU UDSC do zbierania, gromadzenia, analizy i rozpowszechaniania informacji o krajach pochodzenia, 2017-2020"" zmieniono dnia: 2018-06-06 09:41 przez: Julia Bielecka
 • Artykuł : "Świadczenie usług edukacyjnych na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2018-06-05 15:29 przez: Małgorzata Kalinowska
 • Artykuł : "Wykonywanie tłumaczeń na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2018-06-05 14:11 przez: Ewa Smęt
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia z zakresu Pulpitów menadżerskich w Mic Share Point" zmieniono dnia: 2018-06-05 08:27 przez: Julia Bielecka
 • Strona : "2018" zmieniono dnia: 2018-06-05 08:16 przez: Julia Bielecka
 • Strona : "2018" zmieniono dnia: 2018-06-05 08:14 przez: Julia Bielecka
 • Strona : "2018" zmieniono dnia: 2018-06-04 15:01 przez: Julia Bielecka
 • Artykuł : "Przeprowadzenie szkolenia z zakresu Pulpitów menadżerskich w Mic Share Point" stworzono dnia: 2018-06-04 14:56 przez: Julia Bielecka
 • Strona : "2018" zmieniono dnia: 2018-06-04 14:40 przez: Julia Bielecka
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 25100 - Radca prawny w Biurze Prawnym (zastępstwo)" zmieniono dnia: 2018-06-04 09:04 przez: Jolanta Kurowska