Historia zmian

 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 2/2018 - Młodszy Opiekun Cudzoziemców w ośrodku dla cudzoziemców w Grotnikach Wydział I Departamentu Pomocy Socjalnej" zmieniono dnia: 2018-02-16 12:05 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 2/2018 - Młodszy Opiekun Cudzoziemców w ośrodku dla cudzoziemców w Grotnikach Wydział I Departamentu Pomocy Socjalnej" zmieniono dnia: 2018-02-16 12:04 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 2/2018 - Młodszy Opiekun Cudzoziemców w ośrodku dla cudzoziemców w Grotnikach Wydział I Departamentu Pomocy Socjalnej" zmieniono dnia: 2018-02-16 12:03 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 2/2018 - Młodszy Opiekun Cudzoziemców w ośrodku dla cudzoziemców w Grotnikach Wydział I Departamentu Pomocy Socjalnej" stworzono dnia: 2018-02-16 12:02 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 22394 - Specjalista w Wydziale III Postępowań Uchodźczych Departamentu Postępowań Uchodźczych" zmieniono dnia: 2018-02-16 08:26 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 22394 - Specjalista w Wydziale III Postępowań Uchodźczych Departamentu Postępowań Uchodźczych" zmieniono dnia: 2018-02-15 08:34 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 22423- Podreferendarz w Zespole Kancelaryjno-Biurowym Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2018-02-15 08:31 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 22423- Podreferendarz w Zespole Kancelaryjno-Biurowym Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2018-02-14 15:35 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 22423- Podreferendarz w Zespole Kancelaryjno-Biurowym Departamentu Legalizacji Pobytu" stworzono dnia: 2018-02-14 15:33 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 22394 - Specjalista w Wydziale III Postępowań Uchodźczych Departamentu Postępowań Uchodźczych" stworzono dnia: 2018-02-14 11:16 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 22206 - Referendarz w Wydziale III Postępowań Uchodźczych Departamentu Postępowań Uchodźczych - zastępstwo" zmieniono dnia: 2018-02-13 09:55 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 22206 - Referendarz w Wydziale III Postępowań Uchodźczych Departamentu Postępowań Uchodźczych - zastępstwo" stworzono dnia: 2018-02-12 13:18 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 21703 - Główny specjalista ds. BHP w Wydziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi Biura Dyrektora Generalnego " zmieniono dnia: 2018-02-12 13:13 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 22170- Specjalista w Zespole Obsługi Cudzoziemca Departamentu Postępowań Uchodźczych" zmieniono dnia: 2018-02-12 08:41 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 22170- Specjalista w Zespole Obsługi Cudzoziemca Departamentu Postępowań Uchodźczych" zmieniono dnia: 2018-02-09 15:44 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 21703 - Główny specjalista ds. BHP w Wydziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi Biura Dyrektora Generalnego " zmieniono dnia: 2018-02-09 15:25 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 1/2018 - Pomoc Kucharza w Zamiejscowym Zespole w Podkowie Leśnej - Dębaku Wydziału IV Departamentu Pomocy Socjalnej" zmieniono dnia: 2018-02-09 15:25 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 22170- Specjalista w Zespole Obsługi Cudzoziemca Departamentu Postępowań Uchodźczych" stworzono dnia: 2018-02-09 15:22 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Plan postępowań na 2018 r." zmieniono dnia: 2018-02-09 10:27 przez: Małgorzata Kalinowska
 • Artykuł : "Plan postępowań na 2018 r." stworzono dnia: 2018-02-09 10:20 przez: Małgorzata Kalinowska
 • Artykuł : "Plan postępowań na 2018 r." usunięto dnia: 2018-02-09 10:16 przez: Małgorzata Kalinowska
 • Artykuł : "Plan postępowań na 2018 r." usunięto dnia: 2018-02-09 10:16 przez: Małgorzata Kalinowska
 • Artykuł : "Plan postępowań na 2018 r." stworzono dnia: 2018-02-09 10:15 przez: Małgorzata Kalinowska
 • Artykuł : "Wykonanie robót budowlanych w ośrodku dla cudzoziemców w Podkowie Leśnej - Dębaku" zmieniono dnia: 2018-02-06 15:46 przez: Małgorzata Kalinowska
 • Artykuł : "Pomoc Kucharza w Zamiejscowym Zespole w Podkowie Leśnej - Dębaku Wydziału IV Departamentu Pomocy Socjalnej - Ogłoszenie Nr 1/2018" stworzono dnia: 2018-02-06 14:44 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 19549 - Specjalista w Wydziale II Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu " zmieniono dnia: 2018-02-06 13:56 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 19549 - Specjalista w Wydziale II Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu " zmieniono dnia: 2018-02-06 13:56 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Sprzedaż i dostawa artykułów spożywczych do ośrodków dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Podkowie Leśnej - Dębaku i w Lininie" zmieniono dnia: 2018-02-06 09:27 przez: Justyna Mamaj
 • Artykuł : "Sprzedaż i dostawa artykułów spożywczych do ośrodków dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Podkowie Leśnej - Dębaku i w Lininie" zmieniono dnia: 2018-02-06 09:26 przez: Justyna Mamaj
 • Artykuł : "Sprzedaż i dostawa artykułów spożywczych do ośrodków dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Podkowie Leśnej - Dębaku i w Lininie" zmieniono dnia: 2018-02-06 09:21 przez: Justyna Mamaj