Historia zmian

 • Artykuł : "Organizacja wyjazdu studyjnego do Francji dla pracowników Urzędu do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2017-09-22 13:33 przez: Ewa Smęt
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 15684 - Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych w Wydziale Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych" zmieniono dnia: 2017-09-22 12:01 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 15688 - Specjalista w Zespole Samodzielnych Stanowisk Departamentu Legalizacji Pobytu (zastępstwo)" zmieniono dnia: 2017-09-22 12:01 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Organizacja wyjazdu studyjnego do Hiszpanii dla pracowników Urzędu do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2017-09-22 10:47 przez: Ewa Smęt
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 15688 - Specjalista w Zespole Samodzielnych Stanowisk Departamentu Legalizacji Pobytu (zastępstwo)" zmieniono dnia: 2017-09-21 15:46 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 15684 - Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych w Wydziale Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych" stworzono dnia: 2017-09-21 15:46 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 15688 - Specjalista w Zespole Samodzielnych Stanowisk Departamentu Legalizacji Pobytu" stworzono dnia: 2017-09-21 15:42 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie na wykonywanie czynności w ramach umowy zlecenia w Ośrodku dla Cudzoziemców w Grotnikach" zmieniono dnia: 2017-09-20 15:50 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie na wykonywanie czynności w ramach umowy zlecenia w Ośrodku dla Cudzoziemców w Grotnikach" stworzono dnia: 2017-09-20 15:50 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Organizacja wyjazdu studyjnego do Szwecji dla pracowników Urzędu do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2017-09-15 13:25 przez: Małgorzata Kalinowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 14604 - Referendarz w Wydziale Konsultacji Wizowych Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2017-09-15 09:45 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 14600 - Specjalista w Wydziale II Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu (zastępstwo)" zmieniono dnia: 2017-09-15 09:45 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 14591 - Specjalista w Wydziale II Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2017-09-15 09:44 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Świadczenie usług edukacyjnych na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2017-09-13 15:58 przez: Małgorzata Kalinowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 13739 - Specjalista do spraw prowadzenia postępowań wykazowych w Wydziale Wykazu Cudzoziemców Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2017-09-13 14:49 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 13739 - Specjalista do spraw prowadzenia postępowań wykazowych w Wydziale Wykazu Cudzoziemców Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2017-09-13 14:48 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Prace remontowe w budynku Urzędu do Spraw Cudzoziemców przy ul. Koszykowej 16 w Warszawie" zmieniono dnia: 2017-09-13 14:37 przez: Ewa Smęt
 • Artykuł : "Prace remontowe w budynku Urzędu do Spraw Cudzoziemców przy ul. Koszykowej 16 w Warszawie" zmieniono dnia: 2017-09-13 14:35 przez: Ewa Smęt
 • Artykuł : "Prace remontowe w budynku Urzędu do Spraw Cudzoziemców przy ul. Koszykowej 16 w Warszawie" zmieniono dnia: 2017-09-13 14:29 przez: Ewa Smęt
 • Artykuł : "Przygotowanie dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych w ośrodku dla cudzoziemców w Podkowie Leśnej – Dębaku oraz w ośrodku dla cudzoziemców w Lininie" zmieniono dnia: 2017-09-13 12:10 przez: Małgorzata Kalinowska
 • Artykuł : "Modernizacja Systemu Pobyt v.2 i Krajowego Systemu Konsultacyjnego (KSK)" zmieniono dnia: 2017-09-12 16:09 przez: Małgorzata Kalinowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 15259 - Specjalista w Wydziale I Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2017-09-12 15:32 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 15259 - Specjalista w Wydziale I Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2017-09-12 15:31 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 15259 - Specjalista w Wydziale II Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2017-09-12 08:34 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Organizacja i przeprowadzenie wyjazdu studyjnego do Norwegii dla pracowników Urzędu do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2017-09-11 15:53 przez: Małgorzata Kalinowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 15259 - Specjalista w Wydziale II Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu" stworzono dnia: 2017-09-11 15:28 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 13876 - Specjalista w Zespole Samodzielnych Stanowisk Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2017-09-11 08:56 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Organizacja wyjazdu studyjnego do Francji dla pracowników Urzędu do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2017-09-06 16:20 przez: Małgorzata Kalinowska
 • Artykuł : "Organizacja wyjazdu studyjnego do Hiszpanii dla pracowników Urzędu do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2017-09-06 14:36 przez: Ewa Smęt
 • Artykuł : "Organizacja wyjazdu studyjnego do Hiszpanii dla pracowników Urzędu do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2017-09-06 14:32 przez: Ewa Smęt