Historia zmian

 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 69524 - Referendarz w Zespole do Spraw Ponagleń Departamentu Legalizacji Pobytu (zastępstwo)" zmieniono dnia: 2020-11-26 12:00 przez: Barbara Tasiemska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 69524 - Referendarz w Zespole do Spraw Ponagleń Departamentu Legalizacji Pobytu (zastępstwo)" zmieniono dnia: 2020-11-26 11:59 przez: Barbara Tasiemska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 69533 -Podreferendarz w Zespole do Spraw Ponagleń Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2020-11-26 11:57 przez: Barbara Tasiemska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 69533 -Podreferendarz w Zespole do Spraw Ponagleń Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2020-11-26 11:57 przez: Barbara Tasiemska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 70193 - Referendarz w Zespole Kancelaryjno-Biurowym I Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2020-11-26 11:37 przez: Barbara Tasiemska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 70193 - Referendarz w Zespole Kancelaryjno-Biurowym I Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2020-11-26 11:37 przez: Barbara Tasiemska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 68312 - Podreferendarz do spraw: kancelaryjnych i ewidencji cudzoziemców w Wydziale Archiwum i Ewidencji Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2020-11-26 07:23 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 68573 - referendarz w Wydziale I Postępowań Odwoławczych" zmieniono dnia: 2020-11-26 07:22 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 68579 - referendarz w Wydziale II Postępowań Odwoławczych" zmieniono dnia: 2020-11-26 07:21 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 68581 - referendarz w Wydziale III Postępowań Odwoławczych" zmieniono dnia: 2020-11-26 07:21 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 8/2020 - Młodszy opiekun cudzoziemców w Zespole do Spraw Personalizacji Dokumentów" zmieniono dnia: 2020-11-26 07:20 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 68797 - Referendarz do spraw: prowadzenia postępowań administracyjnych dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców w w Zespole Obsługi I" zmieniono dnia: 2020-11-26 07:18 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 68807 - Referendarz do spraw: prowadzenia postępowań administracyjnych dotyczących legalizacji w Zespole Obsługi II pobytu cudzoziemców w " zmieniono dnia: 2020-11-26 07:17 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 68811 - Podreferendarz do spraw: wstępnej weryfikacji podań powodujących wszczęcie postępowania w Zespole Wstępnej Weryfikacji Spraw" zmieniono dnia: 2020-11-26 07:17 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 69620 - Referendarz w Wydziale I Postępowań Uchodźczych Departamentu Postępowań Uchodźczych" zmieniono dnia: 2020-11-26 07:15 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 70204 - Specjalista w Wydziale III Departamentu Pomocy Socjalnej" zmieniono dnia: 2020-11-26 07:15 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 9/2020 - Młodszy opiekun cudzoziemców w Wydziale Postępowań Dublińskich Departamentu Postępowań Uchodźczych" zmieniono dnia: 2020-11-26 07:14 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 71538 - Specjalista w Wydziale Archiwum i Ewidencji Cudzoziemców, Biuro Dyrektora Generalnego" zmieniono dnia: 2020-11-25 14:14 przez: Barbara Tasiemska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 71538 - Specjalista w Wydziale Archiwum i Ewidencji Cudzoziemców, Biuro Dyrektora Generalnego" stworzono dnia: 2020-11-25 14:14 przez: Barbara Tasiemska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 71537 - Specjalista w Wydziale Archiwum i Ewidencji Cudzoziemców, Biuro Dyrektora Generalnego" stworzono dnia: 2020-11-25 14:11 przez: Barbara Tasiemska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 71461 - Podreferendarz w Wydziale III Postępowań Uchodźczych Departamentu Postępowań Uchodźczych" stworzono dnia: 2020-11-25 14:03 przez: Barbara Tasiemska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 71433 - Referendarz w Zespole Obsługi II Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2020-11-25 13:58 przez: Barbara Tasiemska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 71507 - Referendarz w Wydziale II Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu" stworzono dnia: 2020-11-25 13:58 przez: Barbara Tasiemska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 71445 - Referendarz w Wydziale I Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2020-11-25 13:55 przez: Barbara Tasiemska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 71445 - Referendarz w Wydziale I Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu" stworzono dnia: 2020-11-25 13:52 przez: Barbara Tasiemska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 71433 - Referendarz w Zespole Obsługi II Departamentu Legalizacji Pobytu" stworzono dnia: 2020-11-25 13:50 przez: Barbara Tasiemska
 • Artykuł : "Zakup, dostawa i konfiguracja urządzeń, licencji oraz zabezpieczeń typu firewall niezbędnych do zapewnienia poprawnego działania oraz zabezpieczenia Modułu Obsługi Spraw Systemu Pobyt v.2 na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2020-11-25 13:26 przez: Michał Wrzesiński
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 70204 - Specjalista w Wydziale III Departamentu Pomocy Socjalnej" zmieniono dnia: 2020-11-25 11:42 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 70204 - Specjalista w Wydziale III Departamentu Pomocy Socjalnej" zmieniono dnia: 2020-11-25 11:42 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Zamówienie na przeprowadzenie szkolenia dla pracowników UdSC" zmieniono dnia: 2020-11-24 11:50 przez: Michał Dębowski