Historia zmian

 • Artykuł : "Świadczenie usług sprzątania na terenie obiektu Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Białej Podlaskiej" zmieniono dnia: 2018-04-20 09:59 przez: Ewa Smęt
 • Artykuł : "Świadczenie usług sprzątania na terenie obiektu Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Białej Podlaskiej" zmieniono dnia: 2018-04-20 09:39 przez: Ewa Smęt
 • Artykuł : "Świadczenie usług sprzątania na terenie obiektu Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Białej Podlaskiej" zmieniono dnia: 2018-04-20 09:37 przez: Ewa Smęt
 • Artykuł : "Świadczenie usług sprzątania na terenie obiektu Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Białej Podlaskiej" stworzono dnia: 2018-04-20 09:34 przez: Ewa Smęt
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 25982 - Referendarz w Wydziale Rachunkowości Biura Finansów" zmieniono dnia: 2018-04-20 08:40 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Dostawa dwóch autobusów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2018-04-19 14:39 przez: Justyna Mamaj
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 25982 - Referendarz w Wydziale Rachunkowości Biura Finansów" zmieniono dnia: 2018-04-19 14:31 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 25982 - Referendarz w Wydziale Rachunkowości Biura Finansów" stworzono dnia: 2018-04-19 14:09 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Opracowanie graficzne, druk i dostawa materiałów informacyjnych na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców " zmieniono dnia: 2018-04-19 13:17 przez: Małgorzata Kalinowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 25865- Referendarz w Wydziale I Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2018-04-19 09:17 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 25865- Referendarz w Wydziale I Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2018-04-19 09:14 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 25865- Referendarz w Wydziale I Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu" stworzono dnia: 2018-04-18 15:35 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Wykonanie robót budowlanych w ośrodku dla cudzoziemców w Podkowie Leśnej - Dębaku" zmieniono dnia: 2018-04-18 15:22 przez: Małgorzata Kalinowska
 • Artykuł : "Organizacja wyjazdów studyjnych dla pracowników Urzędu do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2018-04-18 15:16 przez: Ewa Smęt
 • Artykuł : "Świadczenie usług pralniczych na potrzeby ośrodków dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w RP" zmieniono dnia: 2018-04-17 13:30 przez: Ewa Smęt
 • Artykuł : "Świadczenie usług pralniczych na potrzeby ośrodków dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w RP" zmieniono dnia: 2018-04-17 13:29 przez: Ewa Smęt
 • Artykuł : "Świadczenie usług pralniczych na potrzeby ośrodków dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w RP" zmieniono dnia: 2018-04-17 13:28 przez: Ewa Smęt
 • Artykuł : "Świadczenie usług pralniczych na potrzeby ośrodków dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w RP" stworzono dnia: 2018-04-17 13:28 przez: Ewa Smęt
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 23628 - Specjalista w Wydziale Archiwum, Ewidencji Cudzoziemców i Spraw Kancelaryjnych Biura Dyrektor Generalnego" zmieniono dnia: 2018-04-17 10:09 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 23628 - Specjalista w Wydziale Archiwum, Ewidencji Cudzoziemców i Spraw Kancelaryjnych Biura Dyrektor Generalnego" zmieniono dnia: 2018-04-17 10:09 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania „Remont ośrodka w Podkowie Leśnej – Dębaku” oraz w okresie rękojmi i gwarancji" zmieniono dnia: 2018-04-13 15:09 przez: Ewa Smęt
 • Artykuł : "Opracowanie graficzne, druk i dostawa materiałów informacyjnych na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców " zmieniono dnia: 2018-04-13 13:36 przez: Małgorzata Kalinowska
 • Artykuł : "Opracowanie graficzne, druk i dostawa materiałów informacyjnych na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców " stworzono dnia: 2018-04-13 13:35 przez: Małgorzata Kalinowska
 • Artykuł : "Dostawa dwóch autobusów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2018-04-12 16:06 przez: Justyna Mamaj
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 25402 - Starszy specjalista w Wydziale Finansowym Biura Finansów" zmieniono dnia: 2018-04-12 09:01 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania „Remont ośrodka w Podkowie Leśnej – Dębaku” oraz w okresie rękojmi i gwarancji" zmieniono dnia: 2018-04-11 15:43 przez: Ewa Smęt
 • Artykuł : "Pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania „Remont ośrodka w Podkowie Leśnej – Dębaku” oraz w okresie rękojmi i gwarancji" stworzono dnia: 2018-04-11 15:42 przez: Ewa Smęt
 • Artykuł : "Wykonanie robót budowlanych w ośrodku dla cudzoziemców w Podkowie Leśnej - Dębaku" zmieniono dnia: 2018-04-11 15:25 przez: Małgorzata Kalinowska
 • Strona : "Biuro Prawne " zmieniono dnia: 2018-04-11 13:16 przez: Aleksander Wyszyński
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 25398 - Główny specjalista w Wydziale Rachunkowości Biura Finansów" zmieniono dnia: 2018-04-11 08:55 przez: Jolanta Kurowska