Historia zmian

 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 68170 - Podreferendarz w Wydziale Finansowym Biura Finansów (zastępstwo)" zmieniono dnia: 2020-09-29 12:58 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Dyrektor Generalny Urzędu do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2020-09-29 10:12 przez: Aleksander Wyszyński
 • Artykuł : "Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2020-09-29 10:12 przez: Aleksander Wyszyński
 • Strona : "Koordynator do spraw dostępności" zmieniono dnia: 2020-09-29 10:11 przez: Aleksander Wyszyński
 • Artykuł : "Dyrektor Generalny Urzędu do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2020-09-29 10:09 przez: Aleksander Wyszyński
 • Artykuł : "Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2020-09-29 10:09 przez: Aleksander Wyszyński
 • Strona : "Koordynator do spraw dostępności" stworzono dnia: 2020-09-29 10:07 przez: Aleksander Wyszyński
 • Artykuł : "Świadczenie usług jako konsultant obsługujący infolinię w Urzedzie do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2020-09-24 12:41 przez: Beata Car
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 69147 - Podreferendarz w Wydziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi Biura Dyrektora Generalnego" zmieniono dnia: 2020-09-24 06:41 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 69142 - Referendarz w Wydziale Obsługi Kancelaryjnej Biura Dyrektora Generalnego" zmieniono dnia: 2020-09-24 06:41 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 69147 - Podreferendarz w Wydziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi Biura Dyrektora Generalnego" zmieniono dnia: 2020-09-24 06:39 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 69142 - Referendarz w Wydziale Obsługi Kancelaryjnej Biura Dyrektora Generalnego" zmieniono dnia: 2020-09-23 13:38 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 69142 - Podreferendarz w Wydziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi Biura Dyrektora Generalnego" stworzono dnia: 2020-09-23 13:37 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 69142 - Referendarz w Wydziale Obsługi kancelaryjnej Biura Dyrektora Generalnego" zmieniono dnia: 2020-09-23 13:03 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 69142 - Referendarz w Wydziale Obsługi kancelaryjnej Biura Dyrektora Generalnego" zmieniono dnia: 2020-09-23 12:47 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 669142 - Referendarz w Wydziale Obsługi kancelaryjnej Biura Dyrektora Generalnego" stworzono dnia: 2020-09-23 12:46 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Świadczenie usług jako konsultant obsługujący infolinię w Urzedzie do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2020-09-22 12:19 przez: Beata Car
 • Artykuł : "Świadczenie usług jako konsultant obsługujący infolinię w Urzedzie do Spraw Cudzoziemców" stworzono dnia: 2020-09-22 12:16 przez: Beata Car
 • Artykuł : "SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MAJĄTKU RUCHOMEGO URZĘDU DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW " zmieniono dnia: 2020-09-21 18:57 przez: Aleksander Wyszyński
 • Artykuł : "SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MAJĄTKU RUCHOMEGO URZĘDU DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW " zmieniono dnia: 2020-09-21 18:55 przez: Aleksander Wyszyński
 • Artykuł : "SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MAJĄTKU RUCHOMEGO URZĘDU DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW " zmieniono dnia: 2020-09-21 18:54 przez: Aleksander Wyszyński
 • Artykuł : "SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MAJĄTKU RUCHOMEGO URZĘDU DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW " zmieniono dnia: 2020-09-21 18:53 przez: Aleksander Wyszyński
 • Artykuł : "SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MAJĄTKU RUCHOMEGO URZĘDU DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW " zmieniono dnia: 2020-09-21 18:40 przez: Aleksander Wyszyński
 • Artykuł : "SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MAJĄTKU RUCHOMEGO URZĘDU DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW " stworzono dnia: 2020-09-21 18:39 przez: Aleksander Wyszyński
 • Artykuł : "Wykonanie robót budowlanych w obiekcie Urzędu do Spraw Cudzoziemców przy ul. Taborowej 33 w Warszawie " zmieniono dnia: 2020-09-21 15:07 przez: Ewa Smęt
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 68811 - Podreferendarz do spraw: wstępnej weryfikacji podań powodujących wszczęcie postępowania w Zespole Wstępnej Weryfikacji Spraw" zmieniono dnia: 2020-09-18 07:42 przez: Barbara Tasiemska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 68811 - Podreferendarz do spraw: wstępnej weryfikacji podań powodujących wszczęcie postępowania w Zespole Wstępnej Weryfikacji Spraw" stworzono dnia: 2020-09-18 07:41 przez: Barbara Tasiemska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 68807 - Referendarz do spraw: prowadzenia postępowań administracyjnych dotyczących legalizacji w Zespole Obsługi II pobytu cudzoziemców w " zmieniono dnia: 2020-09-18 07:37 przez: Barbara Tasiemska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 68807 - Referendarz do spraw: prowadzenia postępowań administracyjnych dotyczących legalizacji w Zespole Obsługi II pobytu cudzoziemców w " stworzono dnia: 2020-09-18 07:37 przez: Barbara Tasiemska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 68797 - Referendarz do spraw: prowadzenia postępowań administracyjnych dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców w w Zespole Obsługi I" zmieniono dnia: 2020-09-18 07:32 przez: Barbara Tasiemska