Historia zmian

 • Artykuł : "Zamówienie na zakup wykładziny oraz pianomatu do ośrodka dla cudzoziemców " zmieniono dnia: 2018-12-17 16:01 przez: Monika Balwin
 • Artykuł : "Zamówienie na zakup zestawu zabawowo-sprawnościowego" zmieniono dnia: 2018-12-17 15:56 przez: Monika Balwin
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 39820 - Specjalista w Wydziale Logistyki Biura Dyrektora Generalnego" zmieniono dnia: 2018-12-17 15:35 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 39820 - Specjalista w Wydziale Logistyki Biura Dyrektora Generalnego" zmieniono dnia: 2018-12-17 15:10 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 39820 -Specjalista w Wydziale Logistyki Biura Dyrektora Generalnego" zmieniono dnia: 2018-12-17 15:10 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 39820 -Specjalista w Wydziale Logistyki Biura Dyrektora Generalnego" stworzono dnia: 2018-12-17 15:04 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe na dostawę laptopów" zmieniono dnia: 2018-12-17 13:03 przez: Adam Adamus
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe na dostawę laptopów" zmieniono dnia: 2018-12-17 13:00 przez: Adam Adamus
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe na dostawę laptopów" zmieniono dnia: 2018-12-17 12:59 przez: Adam Adamus
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe na dostawę laptopów" zmieniono dnia: 2018-12-17 12:58 przez: Adam Adamus
 • Artykuł : "39/SERWIS SAMOCHODÓW DPS-2/ZOC/18" zmieniono dnia: 2018-12-14 16:18 przez: Małgorzata Kalinowska
 • Artykuł : "Zamówienie na dostawę i wdrożenie systemu monitorów informacyjnych i systemu tworzenia i zarządzania ich treścią w siedzibach UDSC" zmieniono dnia: 2018-12-14 15:07 przez: Beata Car
 • Artykuł : "Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie układu centralnej klimatyzacji w budynku Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Warszawie, przy ul. Taborowej 33" zmieniono dnia: 2018-12-14 13:09 przez: Ewa Smęt
 • Artykuł : "Dostawa wraz z montażem mebli do pomieszczeń edukacyjnych w Ośrodkach dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce" zmieniono dnia: 2018-12-14 13:03 przez: Ewa Smęt
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 38026- Referendarz w Wydziale Konsultacji Wizowych Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2018-12-14 12:54 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 38026- Referendarz w Wydziale Konsultacji Wizowych Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2018-12-14 12:54 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Wystąpienie pokontrolne w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim" stworzono dnia: 2018-12-14 09:10 przez: Aleksander Wyszyński
 • Artykuł : "Plan działalności Urzędu do Spraw Cudzoziemców na rok 2019." stworzono dnia: 2018-12-14 09:07 przez: Aleksander Wyszyński
 • Artykuł : "39/SERWIS SAMOCHODÓW DPS-2/ZOC/18" zmieniono dnia: 2018-12-12 14:05 przez: Agnieszka Pawlikowska
 • Artykuł : "39/SERWIS SAMOCHODÓW DPS-2/ZOC/18" stworzono dnia: 2018-12-12 14:04 przez: Agnieszka Pawlikowska
 • Artykuł : "Zamówienie na zakup tabletów oraz słuchawek" zmieniono dnia: 2018-12-12 12:29 przez: Monika Balwin
 • Artykuł : "Zamówienie na zakup wyposażenia dla dzieci w ośrodkach dla cudzoziemców" zmieniono dnia: 2018-12-12 12:07 przez: Monika Balwin
 • Artykuł : "Zamówienia na zakup sprzętu multimedialnego" zmieniono dnia: 2018-12-12 12:04 przez: Monika Balwin
 • Artykuł : "Zamówienie na zakup zabawek interaktywnych dla dzieci w ośrodkach dla cudzoziemców" zmieniono dnia: 2018-12-12 12:00 przez: Monika Balwin
 • Artykuł : "Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie układu centralnej klimatyzacji w budynku Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Warszawie, przy ul. Taborowej 33" zmieniono dnia: 2018-12-11 15:08 przez: Ewa Smęt
 • Artykuł : "Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie układu centralnej klimatyzacji w budynku Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Warszawie, przy ul. Taborowej 33" stworzono dnia: 2018-12-11 15:06 przez: Ewa Smęt
 • Artykuł : "Zamówienie na dostawę i wdrożenie systemu monitorów informacyjnych i systemu tworzenia i zarządzania ich treścią w siedzibach UDSC" zmieniono dnia: 2018-12-11 15:04 przez: Beata Car
 • Artykuł : "Zamówienie na dostawę i wdrożenie systemu monitorów informacyjnych i systemu tworzenia i zarządzania ich treścią w siedzibach UDSC" zmieniono dnia: 2018-12-11 15:03 przez: Beata Car
 • Artykuł : "Zamówienie na dostawę i wdrożenie systemu monitorów informacyjnych i systemu tworzenia i zarządzania ich treścią w siedzibach UDSC" stworzono dnia: 2018-12-11 15:01 przez: Beata Car
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 39281- Referendarz w Wydziale Konsultacji Wizowych Departamentu Legalizacji Pobytu - 3 etaty" zmieniono dnia: 2018-12-11 10:38 przez: Jolanta Kurowska