Historia zmian

 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 63927- Specjalista w Wydziale Rachunkowości Biura Finansów" zmieniono dnia: 2020-07-27 14:58 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Świadczenie usług sprzątania w obiektach Urzędu do Spraw Cudzoziemców położonych w Białej Podlaskiej, Lininie, Podkowie Leśnej- Dębaku oraz sprzątania i drobnych prac konserwacyjnych w obiekcie w Czerwonym Borze" zmieniono dnia: 2020-07-22 14:14 przez: Monika Zdrojewska
 • Artykuł : "Zakup i dostawa nowej infrastruktury teleinformatycznej w ramach projektu Modernizacja Systemu Pobyt v.2 oraz Krajowego Systemu Konsultacyjnego (KSK)" zmieniono dnia: 2020-07-22 13:57 przez: Ewa Smęt
 • Artykuł : "Zakup i dostawa nowej infrastruktury teleinformatycznej w ramach projektu Modernizacja Systemu Pobyt v.2 oraz Krajowego Systemu Konsultacyjnego (KSK)" zmieniono dnia: 2020-07-22 13:56 przez: Ewa Smęt
 • Artykuł : "Świadczenie usług sprzątania w obiektach Urzędu do Spraw Cudzoziemców położonych w Białej Podlaskiej, Lininie, Podkowie Leśnej- Dębaku oraz sprzątania i drobnych prac konserwacyjnych w obiekcie w Czerwonym Borze" zmieniono dnia: 2020-07-20 15:04 przez: Monika Zdrojewska
 • Artykuł : "Usługa wydruku i dostawa albumów z misji badawczych do krajów pochodzenia dla Urzędu do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2020-07-20 13:36 przez: Ewa Smęt
 • Artykuł : "Opracowanie raportów oraz sporządzenie opracowań tematycznych na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2020-07-15 09:19 przez: Małgorzata Kalinowska
 • Artykuł : "Zamówienie sześciu szuflad na multimedia (płyty CD/DVD) z prowadnicami do regałów znajdujących się w księgozbiorze UdSC" zmieniono dnia: 2020-07-13 12:37 przez: Michał Dębowski
 • Artykuł : "Zamówienie sześciu szuflad na multimedia (płyty CD/DVD) z prowadnicami do regałów znajdujących się w księgozbiorze UdSC" zmieniono dnia: 2020-07-13 12:34 przez: Michał Dębowski
 • Artykuł : "Zamówienie sześciu szuflad na multimedia (płyty CD/DVD) z prowadnicami do regałów znajdujących się w księgozbiorze UdSC" stworzono dnia: 2020-07-13 12:32 przez: Michał Dębowski
 • Artykuł : "Pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania „Remont ośrodka w Lininie” oraz w okresie rękojmi i gwarancji" zmieniono dnia: 2020-07-09 16:11 przez: Małgorzata Kalinowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 7/2020 - Młodszy opiekun cudzoziemców w Wydziale I Departamentu Pomocy Socjalnej - zastępstwo" zmieniono dnia: 2020-07-09 12:09 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Sprawozdanie finansowe Urzędu do Spraw Cudzoziemców za 2019 rok" stworzono dnia: 2020-07-08 17:52 przez: Aleksander Wyszyński
 • Artykuł : "Zakup i dostawa nowej infrastruktury teleinformatycznej w ramach projektu Modernizacja Systemu Pobyt v.2 oraz Krajowego Systemu Konsultacyjnego (KSK)" zmieniono dnia: 2020-07-07 15:21 przez: Małgorzata Kalinowska
 • Artykuł : "Usługa wydruku i dostawa albumów z misji badawczych do krajów pochodzenia dla Urzędu do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2020-07-06 14:27 przez: Ewa Smęt
 • Artykuł : "Opracowanie raportów oraz sporządzenie opracowań tematycznych na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2020-07-06 13:59 przez: Małgorzata Kalinowska
 • Strona : "Skargi i wnioski" zmieniono dnia: 2020-07-03 09:27 przez: Aleksander Wyszyński
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 64133 - Główny specjalista w Wydziale Finansowym Biura Finansów" zmieniono dnia: 2020-07-01 14:11 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "0głoszenie Nr 64352 - Starszy specjalista w Wydziale V Departamentu Pomocy Socjalnej (zastępstwo)" zmieniono dnia: 2020-07-01 14:11 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 64309 - Starszy specjalista w Wydziale V Departamentu Pomocy Socjalnej" zmieniono dnia: 2020-07-01 14:10 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "PŁATNY STAŻ W URZĘDZIE DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW" zmieniono dnia: 2020-07-01 13:58 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "PŁATNY STAŻ W URZĘDZIE DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW" zmieniono dnia: 2020-07-01 13:57 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "PŁATNY STAŻ W URZĘDZIE DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW" zmieniono dnia: 2020-07-01 13:56 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "PŁATNY STAŻ W URZĘDZIE DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW" zmieniono dnia: 2020-07-01 13:55 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "PŁATNY STAŻ W URZĘDZIE DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW" stworzono dnia: 2020-07-01 13:53 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Opracowanie raportów oraz sporządzenie opracowań tematycznych na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2020-06-30 17:12 przez: Małgorzata Kalinowska
 • Artykuł : "Opracowanie raportów oraz sporządzenie opracowań tematycznych na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2020-06-30 17:11 przez: Małgorzata Kalinowska
 • Artykuł : "Opracowanie raportów oraz sporządzenie opracowań tematycznych na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców" stworzono dnia: 2020-06-30 17:10 przez: Małgorzata Kalinowska
 • Artykuł : "Świadczenie usług sprzątania w obiektach Urzędu do Spraw Cudzoziemców położonych w Białej Podlaskiej, Lininie, Podkowie Leśnej- Dębaku oraz sprzątania i drobnych prac konserwacyjnych w obiekcie w Czerwonym Borze" zmieniono dnia: 2020-06-26 11:53 przez: Monika Zdrojewska
 • Artykuł : "Świadczenie usług sprzątania w obiektach Urzędu do Spraw Cudzoziemców położonych w Białej Podlaskiej, Lininie, Podkowie Leśnej- Dębaku oraz sprzątania i drobnych prac konserwacyjnych w obiekcie w Czerwonym Borze" zmieniono dnia: 2020-06-25 11:52 przez: Monika Zdrojewska