Historia zmian

 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 62797 - Specjalista w Wydziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Biuro Dyrektora Generalnego" zmieniono dnia: 2020-04-22 17:10 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 62911 - Główny specjalista w Wydziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Biuro Dyrektora Generalnego" stworzono dnia: 2020-04-22 17:08 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 62797 - Specjalista w Wydziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Biuro Dyrektora Generalnego" zmieniono dnia: 2020-04-22 17:02 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 62797 - Specjalista w Wydziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Biuro Dyrektora Generalnego" zmieniono dnia: 2020-04-22 17:01 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Modernizacja serwerowni w budynku Urzędu do spraw Cudzoziemców przy ul. Taborowej 33 w Warszawie" zmieniono dnia: 2020-04-22 12:26 przez: Ewa Smęt
 • Artykuł : "Modernizacja serwerowni w budynku Urzędu do spraw Cudzoziemców przy ul. Taborowej 33 w Warszawie" zmieniono dnia: 2020-04-22 12:23 przez: Ewa Smęt
 • Artykuł : "Modernizacja serwerowni w budynku Urzędu do spraw Cudzoziemców przy ul. Taborowej 33 w Warszawie" zmieniono dnia: 2020-04-22 11:59 przez: Ewa Smęt
 • Artykuł : "Modernizacja serwerowni w budynku Urzędu do spraw Cudzoziemców przy ul. Taborowej 33 w Warszawie" zmieniono dnia: 2020-04-21 12:43 przez: Ewa Smęt
 • Artykuł : "Modernizacja serwerowni w budynku Urzędu do spraw Cudzoziemców przy ul. Taborowej 33 w Warszawie" zmieniono dnia: 2020-04-21 12:30 przez: Ewa Smęt
 • Artykuł : "Modernizacja serwerowni w budynku Urzędu do spraw Cudzoziemców przy ul. Taborowej 33 w Warszawie" zmieniono dnia: 2020-04-17 15:58 przez: Ewa Smęt
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 62576 - Referendarz w Zespole Obsługi II, Departament Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2020-04-17 14:23 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 62576 - Referendarz w Zespole Obsługi II, Departament Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2020-04-17 14:23 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Świadczenie usług edukacyjnych na terenie Warszawy na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców " zmieniono dnia: 2020-04-17 09:58 przez: Michał Wrzesiński
 • Artykuł : "Modernizacja serwerowni w budynku Urzędu do spraw Cudzoziemców przy ul. Taborowej 33 w Warszawie" zmieniono dnia: 2020-04-16 15:28 przez: Ewa Smęt
 • Artykuł : "Modernizacja serwerowni w budynku Urzędu do spraw Cudzoziemców przy ul. Taborowej 33 w Warszawie" zmieniono dnia: 2020-04-16 15:27 przez: Ewa Smęt
 • Artykuł : "Modernizacja serwerowni w budynku Urzędu do spraw Cudzoziemców przy ul. Taborowej 33 w Warszawie" zmieniono dnia: 2020-04-15 16:39 przez: Ewa Smęt
 • Artykuł : "Modernizacja serwerowni w budynku Urzędu do spraw Cudzoziemców przy ul. Taborowej 33 w Warszawie" zmieniono dnia: 2020-04-15 16:37 przez: Ewa Smęt
 • Artykuł : "Modernizacja serwerowni w budynku Urzędu do spraw Cudzoziemców przy ul. Taborowej 33 w Warszawie" zmieniono dnia: 2020-04-15 16:37 przez: Ewa Smęt
 • Artykuł : "Modernizacja serwerowni w budynku Urzędu do spraw Cudzoziemców przy ul. Taborowej 33 w Warszawie" zmieniono dnia: 2020-04-14 17:13 przez: Ewa Smęt
 • Artykuł : "Pełnienie nadzoru, całodobowej obsługi i konserwacji oczyszczalni ścieków w ośrodku dla cudzoziemców w Podkowie Leśnej - Dębaku" zmieniono dnia: 2020-04-14 11:21 przez: Michał Wrzesiński
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 62797 - Specjalista w Wydziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Biuro Dyrektora Generalnego" zmieniono dnia: 2020-04-10 23:00 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 62797 - Specjalista w Wydziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Biuro Dyrektora Generalnego" zmieniono dnia: 2020-04-10 22:54 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 62797 - Specjalista w Wydziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Biuro Dyrektora Generalnego" zmieniono dnia: 2020-04-10 22:53 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 62797 - Specjalista w Wydziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Biuro Dyrektora Generalnego" zmieniono dnia: 2020-04-10 22:52 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 62797 - Specjalista w Wydziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Biuro Dyrektora Generalnego" stworzono dnia: 2020-04-10 22:50 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Świadczenie usług edukacyjnych na terenie Warszawy na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców " zmieniono dnia: 2020-04-10 11:22 przez: Michał Wrzesiński
 • Artykuł : "Modernizacja serwerowni w budynku Urzędu do spraw Cudzoziemców przy ul. Taborowej 33 w Warszawie" zmieniono dnia: 2020-04-09 16:00 przez: Ewa Smęt
 • Artykuł : "Modernizacja serwerowni w budynku Urzędu do spraw Cudzoziemców przy ul. Taborowej 33 w Warszawie" zmieniono dnia: 2020-04-09 15:58 przez: Ewa Smęt
 • Artykuł : "Modernizacja serwerowni w budynku Urzędu do spraw Cudzoziemców przy ul. Taborowej 33 w Warszawie" zmieniono dnia: 2020-04-09 15:57 przez: Ewa Smęt
 • Artykuł : "Modernizacja serwerowni w budynku Urzędu do spraw Cudzoziemców przy ul. Taborowej 33 w Warszawie" zmieniono dnia: 2020-04-09 15:55 przez: Ewa Smęt