Historia zmian

 • Strona : "Departament Kontroli" zmieniono dnia: 2020-06-25 10:58 przez: Jakub Dudziak
 • Strona : "Inspektor Ochrony Danych" zmieniono dnia: 2020-06-25 10:57 przez: Jakub Dudziak
 • Strona : "Samodzielne stanowisko do Spraw Audytu Wewnętrznego" usunięto dnia: 2020-06-25 10:56 przez: Jakub Dudziak
 • Strona : "Wydział Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych" usunięto dnia: 2020-06-25 10:56 przez: Jakub Dudziak
 • Strona : "Wydział Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych" zmieniono dnia: 2020-06-25 10:54 przez: Jakub Dudziak
 • Strona : "Wydział Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych" zmieniono dnia: 2020-06-25 10:52 przez: Jakub Dudziak
 • Strona : "Biuro Dyrektora Generalnego" zmieniono dnia: 2020-06-25 10:51 przez: Jakub Dudziak
 • Strona : "Biuro Funduszy Zagranicznych" zmieniono dnia: 2020-06-25 10:49 przez: Jakub Dudziak
 • Strona : " Departament Pomocy Socjalnej" zmieniono dnia: 2020-06-25 10:49 przez: Jakub Dudziak
 • Strona : "Biuro Informatyki" zmieniono dnia: 2020-06-25 10:48 przez: Jakub Dudziak
 • Strona : "Biuro Finansów" zmieniono dnia: 2020-06-25 10:43 przez: Jakub Dudziak
 • Strona : "Biuro Prawne " zmieniono dnia: 2020-06-25 10:43 przez: Jakub Dudziak
 • Strona : "Departament Postępowań Uchodźczych" zmieniono dnia: 2020-06-25 10:42 przez: Jakub Dudziak
 • Strona : "Departament Postępowań Uchodźczych" zmieniono dnia: 2020-06-25 10:41 przez: Jakub Dudziak
 • Strona : "Rzecznik prasowy" zmieniono dnia: 2020-06-25 10:41 przez: Jakub Dudziak
 • Strona : "Biuro Szefa Urzędu" zmieniono dnia: 2020-06-25 10:40 przez: Jakub Dudziak
 • Strona : "Departament Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2020-06-25 10:38 przez: Jakub Dudziak
 • Strona : "Departament Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2020-06-25 10:38 przez: Jakub Dudziak
 • Artykuł : "Usługa wydruku i dostawa albumów z misji badawczych do krajów pochodzenia dla Urzędu do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2020-06-24 13:49 przez: Ewa Smęt
 • Artykuł : "Usługa wydruku i dostawa albumów z misji badawczych do krajów pochodzenia dla Urzędu do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2020-06-24 13:46 przez: Ewa Smęt
 • Artykuł : "Usługa wydruku i dostawa albumów z misji badawczych do krajów pochodzenia dla Urzędu do Spraw Cudzoziemców" stworzono dnia: 2020-06-24 13:46 przez: Ewa Smęt
 • Artykuł : "Pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania „Remont ośrodka w Lininie” oraz w okresie rękojmi i gwarancji" zmieniono dnia: 2020-06-23 15:58 przez: Michał Wrzesiński
 • Artykuł : "Świadczenie usług sprzątania w obiektach Urzędu do Spraw Cudzoziemców położonych w Białej Podlaskiej, Lininie, Podkowie Leśnej- Dębaku oraz sprzątania i drobnych prac konserwacyjnych w obiekcie w Czerwonym Borze" zmieniono dnia: 2020-06-22 14:06 przez: Monika Zdrojewska
 • Artykuł : "Świadczenie usług sprzątania w obiektach Urzędu do Spraw Cudzoziemców położonych w Białej Podlaskiej, Lininie, Podkowie Leśnej- Dębaku oraz sprzątania i drobnych prac konserwacyjnych w obiekcie w Czerwonym Borze" stworzono dnia: 2020-06-22 14:05 przez: Monika Zdrojewska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 7/2020 - Młodszy opiekun cudzoziemców w Wydziale I Departamentu Pomocy Socjalnej - zastępstwo" stworzono dnia: 2020-06-19 14:28 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "0głoszenie Nr 64352 - Starszy specjalista w Wydziale V Departamentu Pomocy Socjalnej (zastępstwo)" zmieniono dnia: 2020-06-19 09:21 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "0głoszenie Nr 64352 - Starszy specjalista w Wydziale V Departamentu Pomocy Socjalnej (zastępstwo)" zmieniono dnia: 2020-06-18 11:33 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "0głoszenie Nr 64352 - Starszy specjalista w Wydziale V Departamentu Pomocy Socjalnej (zastępstwo)" stworzono dnia: 2020-06-18 11:26 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 64309 - Starszy specjalista w Wydziale V Departamentu Pomocy Socjalnej" zmieniono dnia: 2020-06-18 10:29 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 64309 - Starszy specjalista w Wydziale V Departamentu Pomocy Socjalnej" stworzono dnia: 2020-06-17 13:34 przez: Jolanta Kurowska