Historia zmian

 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 62550 - Podreferendarz w Wydziale Obsługi Kancelaryjnej Biura Dyrektora Generalnego - 2 etaty" zmieniono dnia: 2020-04-09 08:31 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 62550 - Podreferendarz w Wydziale Obsługi Kancelaryjnej Biura Dyrektora Generalnego - 2 etaty" zmieniono dnia: 2020-04-09 08:31 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 62383 - Referendarz w Zespole Obsługi II Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2020-04-09 08:30 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 62383 - Referendarz w Zespole Obsługi II Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2020-04-09 08:30 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 62381 - Referendarz w Zespole Obsługi I Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2020-04-09 08:30 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 62381 - Referendarz w Zespole Obsługi I Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2020-04-09 08:30 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 62340 - Referendarz w Wydziale II Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu " zmieniono dnia: 2020-04-09 08:29 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 62340 - Referendarz w Wydziale II Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu " zmieniono dnia: 2020-04-09 08:29 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 62339 - Referendarz w Wydziale I Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu - 4 etaty" zmieniono dnia: 2020-04-09 08:28 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 62339 - Referendarz w Wydziale I Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu - 4 etaty" zmieniono dnia: 2020-04-09 08:28 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 62336 - Referendarz w Wydziale III Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu - 2 etaty" zmieniono dnia: 2020-04-09 08:28 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 62336 - Referendarz w Wydziale III Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu - 2 etaty" zmieniono dnia: 2020-04-09 08:28 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 61696 - Referendarz w Wydziale III Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2020-04-09 08:27 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 61696 - Referendarz w Wydziale III Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2020-04-09 08:27 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 62354 - Podreferendarz w Zespole Kancelaryjno-Biurowym Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2020-04-08 11:20 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 62370 -Referendarz w Wydziale Konsultacji Wizowych Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2020-04-08 11:19 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 62374 - Podreferendarz w Zespole do Spraw Ponagleń Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2020-04-08 11:19 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 62377 - Podreferendarz w Zespole Wstępnej Weryfikacji Spraw Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2020-04-08 11:18 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 62365 -Referendarz w Wydziale Wykazu Cudzoziemców Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2020-04-08 11:18 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Modernizacja serwerowni w budynku Urzędu do spraw Cudzoziemców przy ul. Taborowej 33 w Warszawie" zmieniono dnia: 2020-04-07 07:49 przez: Ewa Smęt
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 3/2020 - Archiwista w Wydziale Archiwum i Ewidencji Cudzoziemców Biura Dyrektora Generalnego" zmieniono dnia: 2020-04-07 06:57 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 3/2020 - Archiwista w Wydziale Archiwum i Ewidencji Cudzoziemców Biura Dyrektora Generalnego" zmieniono dnia: 2020-04-07 06:57 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 61243 - Referendarz w Wydziale II Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu - 2 etaty " zmieniono dnia: 2020-04-07 06:52 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 59314 - Specjalista w Wydziale III Departamentu Pomocy Socjalnej" zmieniono dnia: 2020-04-07 06:51 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 59314 - Specjalista w Wydziale III Departamentu Pomocy Socjalnej" zmieniono dnia: 2020-04-07 06:51 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 60808 - Referendarz w Zespole Obsługi I Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2020-04-07 06:50 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 60808 - Referendarz w Zespole Obsługi I Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2020-04-07 06:50 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Sprzedaż i dostawa artykułów spożywczych do Punktów Żywienia w ośrodkach dla cudzoziemców w Podkowie Leśnej- Dębaku i w Lininie" stworzono dnia: 2020-04-06 15:06 przez: Monika Zdrojewska
 • Artykuł : "Pełnienie nadzoru, całodobowej obsługi i konserwacji oczyszczalni ścieków w ośrodku dla cudzoziemców w Podkowie Leśnej - Dębaku" zmieniono dnia: 2020-04-06 12:39 przez: Michał Wrzesiński
 • Artykuł : "Wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych w siedzibie Urzędu do Spraw Cudzoziemców przy ul. Koszykowej 16 w Warszawie" zmieniono dnia: 2020-04-02 13:50 przez: Małgorzata Kalinowska