Historia zmian

 • Artykuł : "Pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania „Remont ośrodka w Lininie” oraz w okresie rękojmi i gwarancji" zmieniono dnia: 2020-06-17 10:41 przez: Michał Wrzesiński
 • Artykuł : "Pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania „Remont ośrodka w Lininie” oraz w okresie rękojmi i gwarancji" zmieniono dnia: 2020-06-12 11:25 przez: Michał Wrzesiński
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 64133 - Główny specjalista w Wydziale Finansowym Biura Finansów" zmieniono dnia: 2020-06-12 07:54 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 64133 - Główny specjalista w Wydziale Finansowym Biura Finansów" zmieniono dnia: 2020-06-10 19:51 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 64133 - Główny specjalista w Wydziale Finansowym Biura Finansów" stworzono dnia: 2020-06-10 19:50 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Zakup i dostawa nowej infrastruktury teleinformatycznej w ramach projektu Modernizacja Systemu Pobyt v.2 oraz Krajowego Systemu Konsultacyjnego (KSK)" zmieniono dnia: 2020-06-09 12:09 przez: Małgorzata Kalinowska
 • Artykuł : "Zakup i dostawa nowej infrastruktury teleinformatycznej w ramach projektu Modernizacja Systemu Pobyt v.2 oraz Krajowego Systemu Konsultacyjnego (KSK)" stworzono dnia: 2020-06-09 12:07 przez: Małgorzata Kalinowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 63927- Specjalista w Wydziale Rachunkowości Biura Finansów" zmieniono dnia: 2020-06-08 08:57 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 63927- Specjalista w Wydziale Rachunkowości Biura Finansów" stworzono dnia: 2020-06-05 19:19 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania „Remont ośrodka w Lininie” oraz w okresie rękojmi i gwarancji" stworzono dnia: 2020-06-04 13:33 przez: Michał Wrzesiński
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 62953 - Podreferendarz w Wydziale Obsługi Teleinformatycznej Biura Informatyki" zmieniono dnia: 2020-06-01 14:05 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 62953 - Podreferendarz w Wydziale Obsługi Teleinformatycznej Biura Informatyki" zmieniono dnia: 2020-05-29 09:55 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 62911 - Główny specjalista w Wydziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Biuro Dyrektora Generalnego" zmieniono dnia: 2020-05-23 12:35 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 62797 - Specjalista w Wydziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Biuro Dyrektora Generalnego" zmieniono dnia: 2020-05-23 12:34 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 6/2020 - Młodszy opiekun cudzoziemców w Wydziale I Departamentu Pomocy Socjalnej - zastępstwo" zmieniono dnia: 2020-05-22 10:43 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Sprawozdania z realizacji krajowego planu działań dotyczących efektywności energetycznej za 2019 rok" stworzono dnia: 2020-05-11 10:19 przez: Aleksander Wyszyński
 • Artykuł : "Plan postępowań na 2020 r." zmieniono dnia: 2020-05-08 12:08 przez: Małgorzata Kalinowska
 • Artykuł : "Plan postępowań na 2020 r." stworzono dnia: 2020-05-08 12:06 przez: Małgorzata Kalinowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 5/2020 - Młodszy opiekun cudzoziemców w Wydziale I Departamentu Pomocy Socjalnej - zastępstwo" zmieniono dnia: 2020-05-07 14:18 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 5/2020 - Młodszy opiekun cudzoziemców w Wydziale I Departamentu Pomocy Socjalnej - zastępstwo" zmieniono dnia: 2020-05-07 14:18 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Sprzedaż i dostawa artykułów spożywczych do Punktów Żywienia w ośrodkach dla cudzoziemców w Podkowie Leśnej- Dębaku i w Lininie" zmieniono dnia: 2020-05-04 14:49 przez: Monika Zdrojewska
 • Artykuł : "Sprzedaż i dostawa artykułów spożywczych do Punktów Żywienia w ośrodkach dla cudzoziemców w Podkowie Leśnej- Dębaku i w Lininie" zmieniono dnia: 2020-05-04 14:48 przez: Monika Zdrojewska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 6/2020 - Młodszy opiekun cudzoziemców w Wydziale I Departamentu Pomocy Socjalnej - zastępstwo" zmieniono dnia: 2020-04-30 10:43 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 6/2020 - Młodszy opiekun cudzoziemców w Wydziale I Departamentu Pomocy Socjalnej - zastępstwo" stworzono dnia: 2020-04-30 10:39 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 6/2020 - Młodszy opiekun cudzoziemców w Wydziale I Departamentu Pomocy Socjalnej - zastępstwo" usunięto dnia: 2020-04-29 15:06 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 6/2020 - Młodszy opiekun cudzoziemców w Wydziale I Departamentu Pomocy Socjalnej - zastępstwo" usunięto dnia: 2020-04-29 15:06 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Modernizacja serwerowni w budynku Urzędu do spraw Cudzoziemców przy ul. Taborowej 33 w Warszawie" zmieniono dnia: 2020-04-29 14:50 przez: Ewa Smęt
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 6/2020 - Młodszy opiekun cudzoziemców w Wydziale I Departamentu Pomocy Socjalnej - zastępstwo" zmieniono dnia: 2020-04-29 14:45 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 6/2020 - Młodszy opiekun cudzoziemców w Wydziale I Departamentu Pomocy Socjalnej - zastępstwo" stworzono dnia: 2020-04-29 14:44 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 63053 - Podreferendarz w Zespole Wstępnej Weryfikacji Spraw Departamentu Legalizacji Pobytu" stworzono dnia: 2020-04-29 14:26 przez: Jolanta Kurowska