Historia zmian

 • Artykuł : "Modernizacja serwerowni w budynku Urzędu do spraw Cudzoziemców przy ul. Taborowej 33 w Warszawie" zmieniono dnia: 2020-03-31 12:51 przez: Ewa Smęt
 • Artykuł : "Modernizacja serwerowni w budynku Urzędu do spraw Cudzoziemców przy ul. Taborowej 33 w Warszawie" zmieniono dnia: 2020-03-31 12:50 przez: Ewa Smęt
 • Artykuł : "Świadczenie usług edukacyjnych na terenie Warszawy na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców " zmieniono dnia: 2020-03-30 16:58 przez: Michał Wrzesiński
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 5/2020 - Młodszy opiekun cudzoziemców w Wydziale I Departamentu Pomocy Socjalnej - zastępstwo" zmieniono dnia: 2020-03-30 09:47 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 5/2020 - Młodszy opiekun cudzoziemców w Wydziale I Departamentu Pomocy Socjalnej - zastępstwo" zmieniono dnia: 2020-03-30 09:46 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 5/2020 - Młodszy opiekun cudzoziemców w Wydziale I Departamentu Pomocy Socjalnej - zastępstwo" stworzono dnia: 2020-03-30 09:46 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Świadczenie usług serwisu, naprawy i przeglądów konserwacyjnych agregatów prądotwórczych i zasilaczy UPS w obiektach Urzędu do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2020-03-27 16:21 przez: Monika Zdrojewska
 • Artykuł : "Świadczenie usług edukacyjnych na terenie Warszawy na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców " zmieniono dnia: 2020-03-26 11:03 przez: Michał Wrzesiński
 • Artykuł : "Modernizacja serwerowni w budynku Urzędu do spraw Cudzoziemców przy ul. Taborowej 33 w Warszawie" zmieniono dnia: 2020-03-25 10:52 przez: Ewa Smęt
 • Artykuł : "Modernizacja serwerowni w budynku Urzędu do spraw Cudzoziemców przy ul. Taborowej 33 w Warszawie" zmieniono dnia: 2020-03-25 10:51 przez: Ewa Smęt
 • Artykuł : "Modernizacja serwerowni w budynku Urzędu do spraw Cudzoziemców przy ul. Taborowej 33 w Warszawie" zmieniono dnia: 2020-03-25 10:50 przez: Ewa Smęt
 • Artykuł : "Modernizacja serwerowni w budynku Urzędu do spraw Cudzoziemców przy ul. Taborowej 33 w Warszawie" stworzono dnia: 2020-03-25 10:44 przez: Ewa Smęt
 • Artykuł : "Dostawa bonów towarowych na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2020-03-23 15:55 przez: Monika Zdrojewska
 • Artykuł : "Dostawa bonów towarowych na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców" stworzono dnia: 2020-03-23 15:53 przez: Monika Zdrojewska
 • Artykuł : "Pełnienie nadzoru, całodobowej obsługi i konserwacji oczyszczalni ścieków w ośrodku dla cudzoziemców w Podkowie Leśnej - Dębaku" zmieniono dnia: 2020-03-20 13:10 przez: Michał Wrzesiński
 • Artykuł : "Świadczenie usług edukacyjnych na terenie Warszawy na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców " zmieniono dnia: 2020-03-20 11:07 przez: Michał Wrzesiński
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 62576 - Referendarz w Zespole Obsługi II, Departament Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2020-03-19 11:13 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 62576 - Referendarz w Zespole Obsługi II, Departament Legalizacji Pobytu" stworzono dnia: 2020-03-18 17:12 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 62550 - Podreferendarz w Wydziale Obsługi Kancelaryjnej Biura Dyrektora Generalnego - 2 etaty" zmieniono dnia: 2020-03-18 17:08 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Świadczenie usług edukacyjnych na terenie Warszawy na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców " stworzono dnia: 2020-03-18 09:58 przez: Michał Wrzesiński
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 62370 -Referendarz w Wydziale Konsultacji Wizowych Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2020-03-17 20:29 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 62354 - Podreferendarz w Zespole Kancelaryjno-Biurowym Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2020-03-17 20:29 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 62365 -Referendarz w Wydziale Wykazu Cudzoziemców Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2020-03-17 20:26 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 62374 - Podreferendarz w Zespole do Spraw Ponagleń Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2020-03-17 20:25 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 62377 - Podreferendarz w Zespole Wstępnej Weryfikacji Spraw Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2020-03-17 20:25 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 62340 - Referendarz w Wydziale II Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu " zmieniono dnia: 2020-03-17 20:22 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 62339 - Referendarz w Wydziale I Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu - 4 etaty" zmieniono dnia: 2020-03-17 20:21 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 62336 - Referendarz w Wydziale III Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu - 2 etaty" zmieniono dnia: 2020-03-17 20:20 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 62381 - Referendarz w Zespole Obsługi I Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2020-03-17 20:16 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 62383 - Referendarz w Zespole Obsługi II Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2020-03-17 19:58 przez: Jolanta Kurowska