• Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców

  Jarosław Szajner

  Tel.: (22) 60 175 75

  Fax: (22) 601 74 13
  kierownictwo@udsc.gov.pl

  Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach wjazdu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przejazdu przez to terytorium, pobytu na nim i wyjazdu z niego, nadawania statusu uchodźcy, udzielania cudzoziemcom azylu, wyrażania zgody na pobyt tolerowany oraz udzielania ochrony czasowej jest Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla innych organów.

  Więcej
 • Arkadiusz Szymański

  Tel.: (22) 60 175 75

  Fax (22) 601 74 13
  kierownictwo@udsc.gov.pl

  Dyrektor Generalny zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu, warunki jego działania, organizację pracy oraz prawidłowe wykonywanie zadań określonych przez Szefa Urzędu i Zastępców Szefa Urzędu.

  Więcej