INFORMACJA O ZBĘDNYCH LUB ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO

Urząd do Spaw Cudzoziemców działając na podstawie § 7 ust. 1 i 3 oraz na podstawie § 38 i § 39 Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. z 2010 r. Nr 114, poz. 761) informuje, że posiada do nieodpłatnego przekazania bez obowiązku zwrotu lub przekazania w formie darowizny nw. zużyte składniki majątku ruchomego:
 
L.p.   Nazwa                              Nr inwentarzowy           Ilość (szt.)                 Uwagi
1.JELCZ 325 ASENIZACYJNY    311-000003                     1                          NIESPRAWNY TECHNICZNIE
2.RENAULT TRAFIC                  311-000146                     1                          NIESPRAWNY TECHNICZNIE 
3.IVECO A45-12 AUTOBUS       311-000170                     1                          STAN TECHNICZNY W KATEGORII POJAZDU SILNIE WYEKSPLOATOWANEGO
4.PEUGEOT 406                       311-001611                     1                          STAN TECHNICZNY W KATEGORII POJAZDU SILNIE WYEKSPLOATOWANEGO
5.PEUGEOT 406                       311-000339                      1                         USZKODZENIE POWYPADKOWE, NAPRAWA NIEUZASADNIONA
 
W przypadku zainteresowania przyjęciem ww. składnika majątku należy złożyć pisemny wniosek( zgodnie z § 38 ust. 4 w przypadku nieodpłatnego przekazania lub zgodnie z § 39 ust. 4 w przypadku darowizny) do Dyrektora Generalnego Urzędu do Spraw Cudzoziemców na adres: ul. Koszykowa 16, 00-564 Warszawa z dopiskiem „wniosek o nieodpłatne przekazanie mienia” w terminie do dnia 31 października 2011 r., godz. 12.00.
 
Szczegółowych informacji na temat składników wymienionych w pozycjach: 
Nr 1-4  udziela Pan Krzysztof Olczak        – tel. 22 729 80 73 wew. 108, 694 449 153
Nr 5     udziela Pan Michał Naglewski        – tel. 22 60 150 15


Data wytworzenia: 2014-12-10 15:34 Autor: Administrator Data publikacji: 2014-12-10 15:34 Osoba udostępniająca na stronie: Administrator Data ostatniej modyfikacji: 2015-03-11 Osoba modyfikująca: