INFORMACJA O ZBĘDNYCH LUB ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO

Urząd do Spaw Cudzoziemców działając na podstawie § 7 ust. 1 i 3 oraz na podstawie § 38 i § 39 Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. z 2010 r. Nr 114, poz. 761) informuje, że posiada do nieodpłatnego przekazania bez obowiązku zwrotu lub przekazania w formie darowizny nw. zużyty składnik majątku ruchomego:

Pozycja    Nazwa składnika majątku                    Nr inwentarzowy      Ilość (szt.)
1.              Wózek Elektryczny – MELEX 667     511-001202               1             

Uwagi: Nadwozie pojazdu – liczne ogniska korozji w dolnej części, podłoga kabiny skorodowana w znacznym stopniu. Pokrycie tapicerskie siedzenia mocno zużyte. Instalacja elektryczna rozłączona. Do sprawdzenia warsztatowego silnik elektryczny, układ hamulcowy, instalacja elektryczna.

W przypadku zainteresowania przyjęciem ww. składnika majątku należy złożyć pisemny wniosek (zgodnie z § 38 ust. 4 w przypadku nieodpłatnego przekazania lub zgodnie z § 39 ust. 4 w przypadku darowizny) do Dyrektora Generalnego Urzędu do Spraw Cudzoziemców na adres: ul. Koszykowa 16, 00-564 Warszawa z dopiskiem „wniosek o nieodpłatne przekazanie mienia” w terminie do dnia 24 marca 2015 r., do godz. 12.00.

We wniosku należy podać nazwę składnika majątku zgodnie z powyższą tabelą.

Szczegółowych informacji na temat składnika wymienionego w pozycji nr 1 udziela pan Mieczysław Kalinowski – 086 216 32 72.


Data wytworzenia: 2015-03-11 12:15 Autor: Data publikacji: 2015-03-11 12:15 Osoba udostępniająca na stronie: Aleksander Wyszyński Data ostatniej modyfikacji: 2015-03-11 Osoba modyfikująca: