Nieruchomości Urzędu

Obiekty służbowe w trwałym zarządzie UdSC na terenie Warszawy

1. Obiekt przy ul. Koszykowej 16;

Użytkownik: UdSC;

Podstawa prawna przejęcia nieruchomości: Decyzja nr 36/08 z dnia 06.08.2008 r. o nieodpłatnym ustanowieniu trwałego zarządu;

Przeznaczenie obiektu - siedziba Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

 

2. Obiekt przy ul. Taborowej 33;

Użytkownik: UdSC;

Podstawa prawna przejęcia nieruchomości: Decyzja nr 43/08 z dnia 03.09.2008 r. o nieodpłatnym ustanowieniu trwałego zarządu;

Przeznaczenie obiektu - Punkt Przyjmowania Wniosków od Cudzoziemców Ubiegających się o nadanie Statusu Uchodźcy lub Azylu.

 

Obiekty służbowe w trwałym zarządzie UdSC na terenie kraju

1. Obiekt w Czerwonym Borze gm. Zambrów;

Użytkownik: UdSC;

Podstawa prawna przejęcia nieruchomości: Decyzja nr 46/08 z dnia 03.09.2008 r. o nieodpłatnym ustanowieniu trwałego zarządu;

Przeznaczenie obiektu - Ośrodek pobytowy dla Cudzoziemców.

 

2. Obiekt w Podkowie Leśnej - Dębaku;

Użytkownik: UdSC;

Podstawa prawna przejęcia nieruchomości: Decyzja nr 47/08 z dnia 03.09.2008 r. o nieodpłatnym ustanowieniu trwałego zarządu;

Przeznaczenie obiektu - Ośrodek recepcyjno - pobytowy dla Cudzoziemców.

 

3. Obiekt w Lininie koło Góry Kalwarii;

Użytkownik: UdSC;

Podstawa prawna przejęcia nieruchomości: Decyzja nr 44/08 z dnia 03.09.2008 r. o nieodpłatnym ustanowieniu trwałego zarządu;

Przeznaczenie obiektu - Ośrodek pobytowy dla Cudzoziemców;

 

4. Obiekt w Białej Podlaskiej;

Użytkownik: UdSC;

Podstawa prawna przejęcia nieruchomości: Decyzja nr 4/2009 z dnia 07.04.2009 r. w sprawie oddania w trwały zarząd

Przeznaczenie obiektu - Ośrodek pobytowy dla Cudzoziemców.


Data wytworzenia: 2014-12-10 15:31 Autor: Administrator Data publikacji: 2014-12-10 15:31 Osoba udostępniająca na stronie: Administrator Data ostatniej modyfikacji: 2014-12-11 Osoba modyfikująca: Administrator