OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SKŁADNIKA RZECZOWEGO MAJĄTKU RUCHOMEGO URZĘDU DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW

Urząd do Spraw Cudzoziemców z siedzibą w Warszawie, przy ul. Koszykowej 16, działając na podstawie § 8 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. z 2010 r. Nr 114 poz. 761) informuje, że przeznacza do sprzedaży:

Pozycja    Nazwa składnika majątku                         Cena                               Ilość (szt.)
1.              Wózek Elektryczny – MELEX 667     1100 zł brutto                         1             

Termin i miejsce składania ofert: do dnia 16 czerwca 2015 r., do godz. 13.00
w kancelarii ogólnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców (parter), ul. Koszykowa 16, 00-564 Warszawa.


Data wytworzenia: 2015-06-02 15:14 Autor: Aleksander Wyszyński Data publikacji: 2015-06-02 15:14 Osoba udostępniająca na stronie: Aleksander Wyszyński Data ostatniej modyfikacji: 2015-06-03 Osoba modyfikująca: