Przekazanie składnika majątku

Urząd do Spaw Cudzoziemców działając na podstawie § 7 ust. 1 i 3 oraz na podstawie § 38 i § 39 Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. z 2010 r. Nr 114, poz. 761) informuje, że posiada do nieodpłatnego przekazania bez obowiązku zwrotu lub przekazania w formie darowizny nw. zużyte składniki majątku ruchomego: 

Lp         Nazwa składnika majątku          nr inwentarzowy          Ilośc (szt.)        Uwagi
1           POJAZD PEUGEOT BOXER     311-002431                 1                        WYEKSPLOATOWANY Rok prod. 1994, poj. 1905 cm3, diesel, furgon, liczba miejsc 9
2           POJAZD RENAULT KANGOO   311-000235                 1                         USZKODZONY Rok prod. 2000, poj. 1390 cm benzyna


W przypadku zainteresowania przyjęciem ww. składnika majątku należy złożyć pisemny wniosek( zgodnie z § 38 ust. 4 w przypadku nieodpłatnego przekazania lub zgodnie z § 39 ust. 4 w przypadku darowizny) do Dyrektora Generalnego Urzędu do Spraw Cudzoziemców: 
Dyrektor Generalny 
Urzędu do Spraw Cudzoziemców 
ul. Koszykowa 16 
00-564 Warszawa 
  
z dopiskiem „wniosek o  przekazanie mienia” 
w terminie do dnia 30 listopada 2012 r. , godz. 12:00. 
  
We wniosku należy podać nazwę składnika majątku zgodnie z powyższą tabelą. 
  
Szczegółowych informacji na temat ww. składników udziela Pan Krzysztof Olczak– tel. 22 729 80 73 wew. 108, 694 449 153. 


Data wytworzenia: 2014-12-10 15:29 Autor: Administrator Data publikacji: 2014-12-10 15:29 Osoba udostępniająca na stronie: Administrator Data ostatniej modyfikacji: 2014-12-10 Osoba modyfikująca: Administrator