• Znak sprawy:  4/WYJAZDY STUDYJNE – SZWAJCARIA, HOLANDIA/PN/18

  tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
  wartość:
  powyżej 144 000 euro
  termin składania ofert: 18.04.2018 r.  godz. 11.00

  Miejsce składania i otwarcia ofert: Urząd do Spraw Cudzoziemców, ul. TABOROWA 33, 02-699 Warszawa

  Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 08.03.2018 r. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 09.03.2018 r. pod numerem 2018/S 048 -105660

  Postępowanie realizowane w ramach projektu nr 10/1-2015/BK-FAMI „Wizyty studyjne pracowników Urzędu do Spraw Cudzoziemców” finansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji – Bezpieczna przystań

  Więcej
 • Znak sprawy:  2/ARTYKUŁY SPOŻYWCZE/PN/18

  tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
  wartość:
  powyżej 144 000 euro
  termin składania ofert: 16.03.2018 r.  godz. 10.00

  Miejsce składania i otwarcia ofert: Urząd do Spraw Cudzoziemców, ul. TABOROWA 33, 02-699 Warszawa

  Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 02.02.2018 r. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 06.02.2018 r. pod numerem 2018/S 025-052932

  Więcej
 • Znak sprawy:  1/REMONT OŚRODKA- DĘBAK/PN/18

  tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
  wartość:
  poniżej 5 548 000 euro
  termin składania ofert: 01.02.2018 r.  godz. 11.00

  Miejsce składania i otwarcia ofert: Urząd do Spraw Cudzoziemców, ul. TABOROWA 33, 02-699 Warszawa

  Postępowanie realizowane w ramach projektu nr 3/1-2015/BK-FAMI „Remont ośrodka w Podkowie Leśnej – Dębaku” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

  Postępowanie unieważnione

  Więcej