• Znak sprawy:  1/REMONT OŚRODKA- DĘBAK/PN/18

  tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
  wartość:
  poniżej 5 548 000 euro
  termin składania ofert: 26.01.2018 r.  godz. 11.00

  Miejsce składania i otwarcia ofert: Urząd do Spraw Cudzoziemców, ul. TABOROWA 33, 02-699 Warszawa

  Postępowanie realizowane w ramach projektu nr 3/1-2015/BK-FAMI „Remont ośrodka w Podkowie Leśnej – Dębaku” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

  Więcej