Zamówienie na dostawę książek i pozycji multimedialnych w związku z realizacją projektu nr 2/1-2015/BK-FAMI „Zwiększenie zdolności pracowników DPU UDSC do zbierania, gromadzenia, analizy i rozpowszechniania informacji o krajach pochodzenia, 2017-2020”

Drukuj
1 2 3

              

 

Urząd do Spraw Cudzoziemców zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia na dostawę książek i pozycji multimedialnych. Zamówienie zostanie udzielone w związku z realizacją projektu nr 2/1-2015/BK-FAMI „Zwiększenie zdolności pracowników DPU UDSC do zbierania, gromadzenia, analizy i rozpowszechniania informacji o krajach pochodzenia, 2017-2020”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w zakresie Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji – „Bezpieczna przystań”.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 21 maja 2018 roku, za pomocą poczty elektronicznej na adres: fundusze@udsc.gov.pl


Data wytworzenia: 2018-05-09 09:35 Autor: Julia Bielecka Data publikacji: 2018-05-09 09:35 Osoba udostępniająca na stronie: Julia Bielecka Data ostatniej modyfikacji: 2018-06-21 Osoba modyfikująca: Julia Bielecka