Dostawa pozycji multimedialnych - pojekt nr 2/1-2015/BK-FAMI „Zwiększenie zdolności pracowników DPU UDSC do zbierania, gromadzenia, analizy i rozpowszechniania informacji o krajach pochodzenia, 2017-2020”

Drukuj
1 2 3

   

Urząd do Spraw Cudzoziemców zaprasza do złożenia oferty na dostawę pozycji multimedialnych. Zamówienie zostanie udzielone w związku z realizacją projektu nr 2/1-2015/BK-FAMI „Zwiększenie zdolności pracowników DPU UDSC do zbierania, gromadzenia, analizy i rozpowszechniania informacji o krajach pochodzenia, 2017-2020”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w zakresie Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracjii Integracji – „Bezpieczna przystań”.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 6 lipca 2018 roku, za pomocą poczty elektronicznej na adres: fundusze@udsc.gov.pl


Data wytworzenia: 2018-06-26 13:11 Autor: Julia Bielecka Data publikacji: 2018-06-26 14:12 Osoba udostępniająca na stronie: Julia Bielecka Data ostatniej modyfikacji: 2018-07-13 Osoba modyfikująca: Julia Bielecka