Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia na dostawę sprzętu informatycznego i specjalistycznego oprogramowania oraz przeszkolenie pracowników UdSC z obsługi specjalistycznego oprogramowania

Drukuj
1 2 3

            

Urząd do Spraw Cudzoziemców zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia na dostawę sprzętu informatycznego i specjalistycznego oprogramowania oraz przeszkolenie pracowników UdSC z obsługi specjalistycznego oprogramowania.

Zamówienie zostanie udzielone w związku z realizacją projektu nr 6/1-2015/BK-FAMI „Opracowanie i wdrożenie długofalowej strategii komunikacyjnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w zakresie Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji – „Bezpieczna przystań”

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 04.06.2018 roku, według wzoru formularza ofertowego stanowiącego załączniki nr 2a, 2b i 2c, za pomocą poczty elektronicznej na adres: fundusze@udsc.gov.pl.

 


Data wytworzenia: 2018-05-28 13:20 Autor: Beata Car Data publikacji: 2018-05-28 13:20 Osoba udostępniająca na stronie: Beata Car Data ostatniej modyfikacji: 2018-06-28 Osoba modyfikująca: Beata Car