• Urząd do Spraw Cudzoziemców planuje złożenie zamówienia na dostawę książek z polskich i zagranicznych wydawnictw dla księgozbioru Urzędu do Spraw Cudzoziemców w ramach projektu „Zwiększenie zdolności pracowników DPU UDSC do zbierania, gromadzenia, analizy i rozpowszechniania informacji o krajach pochodzenia, 2017-2020”.

          

  Więcej
 •                         

  Urząd do Spraw Cudzoziemców planuje złożenie zamówienia na dostawę i montaż zabawek interaktywnych - paneli dla dzieci do zamontowania na ścianie w Ośrodku dla Cudzoziemców w Podkowie Leśnej - Dębaku. Zamówienie zostanie udzielone w związku z realizacją projektu nr 8/1-2015/BK-FAMI „Wsparcie materialne i edukacyjne dla Cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w zakresie Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji – „Bezpieczna przystań”.

  Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 7 października 2019 roku, za pomocą poczty elektronicznej na adres: fundusze@udsc.gov.pl

  Więcej
 •    

  Urząd do Spraw Cudzoziemców planuje złożenie zamówienia na dostawę mebli do Ośrodka dla Cudzoziemców w Białej Podlaskiej w ramach projektu nr 8/1-2015/BK-FAMI „Wsparcie materialne i edukacyjne dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji - „Bezpieczna przystań".

  Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 1 października 2019 roku, za pomocą poczty elektronicznej na adres: fundusze@udsc.gov.pl

  Więcej
 •        

  Urząd do Spraw Cudzoziemców planuje złożenie zamówienia na dostawę sprzętu multimedialnego do Ośrodka dla Cudzoziemców w Lininie w ramach projektu nr 8/1-2015/BK-FAMI „Wsparcie materialne i edukacyjne dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji - „Bezpieczna przystań".

  Ofertę należy złożyć w terminie do 1 października 2019 roku, za pomocą poczty elektronicznej na adres: fundusze@udsc.gov.pl

  Więcej
 •      

  Urząd do Spraw Cudzoziemców planuje złożenie zamówienia na dostawę sprzętu multimedialnego do Ośrodka dla Cudzoziemców w Czerwonym Borze w ramach projektu nr 8/1-2015/BK-FAMI „Wsparcie materialne i edukacyjne dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji - „Bezpieczna przystań".

  Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 30 września 2019 roku, za pomocą poczty elektronicznej na adres: fundusze@udsc.gov.pl

  Więcej
 •   

  Urząd do Spraw Cudzoziemców zaprasza do złożenia oferty na dostawę słuchawek do tabletów.

  Zamówienie zostanie udzielone w związku z realizacją projektu nr 8/1-2015/BK-FAMI „Wsparcie materialne i edukacyjne dla Cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w zakresie Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji – „Bezpieczna przystań”.

  Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 19 września 2019 r. za pomocą poczty elektronicznej na adres: fundusze@udsc.gov.pl.

  Więcej
 •                  

  Urząd do Spraw Cudzoziemców planuje złożenie zamówienia na dostawę i montaż zabawek interaktywnych - paneli dla dzieci do zamontowania na ścianie w Ośrodku dla Cudzoziemców w Podkowie Leśnej - Dębaku. Zamówienie zostanie udzielone w związku z realizacją projektu nr 8/1-2015/BK-FAMI „Wsparcie materialne i edukacyjne dla Cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w zakresie Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji – „Bezpieczna przystań”.

  Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 16 września 2019 roku, za pomocą poczty elektronicznej na adres: fundusze@udsc.gov.pl

  Więcej
 •  

  Urząd do Spraw Cudzoziemców planuje złożenie zamówienia na dostawę sprzętu multimedialnego do Ośrodka dla Cudzoziemców w Czerwonym Borze w ramach projektu nr 8/1-2015/BK-FAMI „Wsparcie materialne i edukacyjne dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji - „Bezpieczna przystań".

  Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 12 września 2019 roku, za pomocą poczty elektronicznej na adres: fundusze@udsc.gov.pl

  Więcej
 •   

  Urząd do Spraw Cudzoziemców planuje złożenie zamówienia na dostawę sprzętu multimedialnego do Ośrodka dla Cudzoziemców w Lininie w ramach projektu nr 8/1-2015/BK-FAMI „Wsparcie materialne i edukacyjne dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji - „Bezpieczna przystań".

  Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 12 września 2019 roku, za pomocą poczty elektronicznej na adres: fundusze@udsc.gov.pl

  Więcej
 •        

  Urząd do Spraw Cudzoziemców planuje złożenie zamówienia na dostawę mebli do Ośrodka dla Cudzoziemców w Białej Podlaskiej w ramach projektu nr 8/1-2015/BK-FAMI „Wsparcie materialne i edukacyjne dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji - „Bezpieczna przystań".

  Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 12 września 2019 roku, za pomocą poczty elektronicznej na adres: fundusze@udsc.gov.pl

  Więcej
 •   

  Urząd do Spraw Cudzoziemców zaprasza do złożenia oferty na dostawę słuchawek do tabletów.

  Zamówienie zostanie udzielone w związku z realizacją projektu nr 8/1-2015/BK-FAMI „Wsparcie materialne i edukacyjne dla Cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w zakresie Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji – „Bezpieczna przystań”.

  Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 10.09.2019 r. za pomocą poczty elektronicznej na adres: fundusze@udsc.gov.pl.

   

  Więcej
 •    

  Urząd do Spraw Cudzoziemców planuje złożenie zamówienia na dostawę gier i zabawek dla dzieci do Ośrodka dla Cudzoziemców w Białej Podlaskiej. Zamówienie zostanie udzielone w związku z realizacją projektu nr 8/1-2015/BK-FAMI „Wsparcie materialne i edukacyjne dla Cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w zakresie Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji – „Bezpieczna przystań”.

  Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 5 września 2019 roku, za pomocą poczty elektronicznej na adres: fundusze@udsc.gov.pl

  Więcej
 •   

  Urząd do Spraw Cudzoziemców planuje złożenie zamówienia na dostawę i montaż zabawek interaktywnych - paneli dla dzieci do zamontowania na ścianie w Ośrodku dla Cudzoziemców w Podkowie Leśnej - Dębaku. Zamówienie zostanie udzielone w związku z realizacją projektu nr 8/1-2015/BK-FAMI „Wsparcie materialne i edukacyjne dla Cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w zakresie Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji – „Bezpieczna przystań”.

  Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 5 września 2019 roku, za pomocą poczty elektronicznej na adres: fundusze@udsc.gov.pl

  Więcej
 •    

  Urząd do Spraw Cudzoziemców planuje złożenie zamówienia na dostawę mebelków i wyposażenia dla dzieci w Ośrodku dla Cudzoziemców w Lininie. Zamówienie zostanie udzielone w związku z realizacją projektu nr 8/1-2015/BK-FAMI „Wsparcie materialne  i edukacyjne dla Cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w zakresie Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji – „Bezpieczna przystań”.

  Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 6 września 2019 roku, za pomocą poczty elektronicznej na adres: fundusze@udsc.gov.pl

  Więcej
 •      

  Urząd do Spraw Cudzoziemców planuje złożenie zamówienia na dostawę sprzętu multimedialnego do Ośrodka dla Cudzoziemców w Czerwonym Borze w ramach projektu nr 8/1-2015/BK-FAMI „Wsparcie materialne i edukacyjne dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji - „Bezpieczna przystań".

  Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 4 września 2019 roku, za pomocą poczty elektronicznej na adres: fundusze@udsc.gov.pl

  Więcej
 • Zamówienie na dostawę mebli

          

  Urząd do Spraw Cudzoziemców planuje złożenie zamówienia na dostawę mebli do Ośrodka dla Cudzoziemców w Białej Podlaskiej w ramach projektu nr 8/1-2015/BK-FAMI „Wsparcie materialne i edukacyjne dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji - „Bezpieczna przystań".

  Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 3 września 2019 roku, za pomocą poczty elektronicznej na adres: fundusze@udsc.gov.pl

  Więcej
 •        

  Urząd do Spraw Cudzoziemców planuje złożenie zamówienia na dostawę sprzętu multimedialnego do Ośrodka dla Cudzoziemców w Lininie w ramach projektu nr 8/1-2015/BK-FAMI „Wsparcie materialne i edukacyjne dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji - „Bezpieczna przystań".

  Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 3 września 2019 roku, za pomocą poczty elektronicznej na adres: fundusze@udsc.gov.pl

  Więcej
 •     

   

  Urząd do Spraw Cudzoziemców zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia polegającego na wykonaniu projektu budowlanego, kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru i STWiORB w związku ze zmianą przeznaczenia części garażu podziemnego (kondygnacja -1) na wydzielone pomieszczenie magazynowe, składające się z dwóch oddzielnych pomieszczeń w budynku Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Warszawie przy ul. Taborowej 33.

  Zamówienie zostanie udzielone w związku z realizacją projektu nr 2/4-2017/BK-FAMI „Modernizacja Punktu Przyjmowania Wniosków od Cudzoziemców – budynek UdSC przy ul. Taborowej 33”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w zakresie Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji – „Bezpieczna przystań”.

  Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 31 lipca 2019 roku za pomocą poczty elektronicznej na adres: fundusze@udsc.gov.pl

  Więcej
 •                                 

  Urząd do Spraw Cudzoziemców zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia polegającego na dostawie mebli do Księgozbioru Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

  Zamówienie zostanie udzielone w związku z realizacją projektu nr 2/1-2015/BK-FAMI pt.„Zwiększanie zdolności pracowników Departamentu Postępowań Uchodźczych Urzędu do Spraw Cudzoziemców do zbierania, gromadzenia, analizy i rozpowszechniania  informacji o krajach pochodzenia 2017 -2020”, współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji – „Bezpieczna przystań”.

  Uprzejmie proszę o złożenie oferty w terminie do dnia 30 lipca 2019 roku, za pomocą poczty elektronicznej na adres: fundusze@udsc.gov.pl

  Więcej