• Znak sprawy:  15/WYJAZD STUDYJNY – AUSTRIA/PN/19

  tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
  wartość:
  powyżej 144 000 euro
  termin składania ofert: 11.05.2019 r.  godz. 10.00

  Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej, dostępnej pod adresem strony internetowej: https://udsc.ezamawiajacy.pl

  Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 25.04.2019 r. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 30.04.2019 r. pod numerem 2019/S 084-200386

  Postępowanie realizowane jest w ramach projektu nr 10/1-2015/BK - FAMI „Wizyty studyjne pracowników Urzędu do Spraw Cudzoziemców” finansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji – Bezpieczna przystań

  Więcej
 • Znak sprawy:  11/USŁUGI SPRZĄTANIA-FILTR EPIDEMIOLOGICZNY/PN/19

  tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
  wartość:
  powyżej 144 000 euro
  termin składania ofert: 17.05.2019 r.  godz. 11.00

  Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej, dostępnej pod adresem strony internetowej: https://udsc.ezamawiajacy.pl

  Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 10.04.2019 r. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 15.04.2019 r. pod numerem 2019/S 074-175498

  Więcej
 • Znak sprawy:  12/WYJAZD STUDYJNY – DANIA/PN/19

  tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
  wartość:
  powyżej 144 000 euro
  termin składania ofert: 19.04.2018 r.  godz. 11.00

  Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej, dostępnej pod adresem strony internetowej: https://udsc.ezamawiajacy.pl

  Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 01.04.2019 r. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 04.04.2019 r. pod numerem 2019/S 067-157326

  Postępowanie realizowane jest w ramach projektu nr 10/1-2015/BK-FAMI „Wizyty studyjne pracowników Urzędu do Spraw Cudzoziemców” finansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji – Bezpieczna przystań

  Więcej
 • Znak sprawy: 10/USŁUGI KONSERWACYJNE P-POŻ/PN/19

  tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
  wartość:
   poniżej 144 000 euro
  termin składania ofert: 24.04.2019 r.  godz. 10:00

  Miejsce składania i otwarcia ofert: Urząd do Spraw Cudzoziemców, ul. TABOROWA 33, 02-699 Warszawa

  Więcej
 • Znak sprawy: 9/RAPORTY I OPRACOWANIA/PN/19

  tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
  wartość:
   poniżej 144 000 euro
  termin składania ofert: 08.04.2019 r.  godz. 11:00

  Miejsce składania i otwarcia ofert: Urząd do Spraw Cudzoziemców, ul. TABOROWA 33, 02-699 Warszawa

  Postępowanie realizowane w ramach projektu nr 2/1-2015/BK-FAMI  „Zwiększanie zdolności pracowników Departamentu Postępowań Uchodźczych Urzędu do Spraw Cudzoziemców do zbierania, gromadzenia, analizy i rozpowszechniania  informacji o krajach pochodzenia 2017-2020”,współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji – „Bezpieczna przystań”

  Więcej
 • Znak sprawy:  8/ARTYKUŁY SPOŻYWCZE/PN/19

  tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
  wartość:
  powyżej 144 000 euro
  termin składania ofert: 24.04.2019 r.  godz. 11.00

  Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej, dostępnej pod adresem strony internetowej: https://udsc.ezamawiajacy.pl

  Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 15.03.2019 r. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 20.03.2019 r. pod numerem 2019/S 056-128674

  Więcej