Organizacja wyjazdu studyjnego do Austrii dla pracowników Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Znak sprawy:  15/WYJAZD STUDYJNY – AUSTRIA/PN/19

tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
wartość:
powyżej 144 000 euro
termin składania ofert: 11.05.2019 r.  godz. 10.00

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej, dostępnej pod adresem strony internetowej: https://udsc.ezamawiajacy.pl

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 25.04.2019 r. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 30.04.2019 r. pod numerem 2019/S 084-200386

Postępowanie realizowane jest w ramach projektu nr 10/1-2015/BK - FAMI „Wizyty studyjne pracowników Urzędu do Spraw Cudzoziemców” finansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji – Bezpieczna przystań

 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem strony internetowej: https://udsc.ezamawiajacy.pl, zwanej dalej Platformą.

Zamawiający informuje, że Wykonawcy mogą zapoznać się z dokumentacją postępowania oraz zadawać pytania do SIWZ bez konieczności zakładania konta i logowania się na Platformie.

W celu zapoznania się z dokumentacją postępowania, w zakładce „Lista ogłoszeń o postępowaniach” po lewej stronie, dalej „Aktualne” należy wyszukać przedmiotowe postępowanie. Po upływie terminu składania ofert, aby odszukać niniejsze postępowanie należy przejść do zakładki „Archiwalne”.

W sekcji „Dokumenty zamówienia” przedmiotowego postępowania dostępna jest dokumentacja postępowania. Pobieranie dokumentu następuje po kliknięciu na wybrany załącznik. W celu pobrania wszystkich załączników jednocześnie należy odznaczyć wszystkie załączniki i wybrać polecenie „Pobierz”.

Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może zadawać pytania do treści SIWZ za pośrednictwem Platformy używając polecenia „Zadaj pytanie”. Odpowiedź na pytanie zostanie udzielona do wiadomości publicznej i będzie widoczna w sekcji „Pytania i odpowiedzi”.

Przystąpienie do postępowania w celu złożenia oferty wymaga posiadania przez Wykonawcę rejestrowanego konta na Platformie. Rejestracja i użytkowanie konta są bezpłatne.

UWAGA: Proces akceptacji wniosku rejestracyjnego, w przypadku poprawnie wprowadzonych danych trwa do 24 godzin w dni robocze.

Dodatkowe informacje związane z procesem rejestracji oraz innych aspektów technicznych Platformy można uzyskać codziennie od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 9:00 do 17:00:

Szczegółowe instrukcje dotyczące korzystania z Platformy Wykonawca znajdzie w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego”.


Data wytworzenia: 2019-04-26 14:33 Autor: Małgorzata Kalinowska Data publikacji: 2019-04-26 14:33 Osoba udostępniająca na stronie: Justyna Karczmarczyk Data ostatniej modyfikacji: 2019-04-30 Osoba modyfikująca: Justyna Karczmarczyk