Sprzedaż i dostawa artykułów spożywczych do ośrodków dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Podkowie Leśnej – Dębaku i w Lininie

Znak sprawy: 21/ARTYKUŁY SPOŻYWCZE-2/PN/19

tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
wartość:
 poniżej 144 000 euro
termin składania ofert: 17.06.2019 r.  godz. 11:00

Miejsce składania i otwarcia ofert: Urząd do Spraw Cudzoziemców, ul. TABOROWA 33, 02-699 Warszawa


Data wytworzenia: 2019-06-07 13:05 Autor: Małgorzata Kalinowska Data publikacji: 2019-06-07 13:05 Osoba udostępniająca na stronie: Małgorzata Kalinowska Data ostatniej modyfikacji: 2019-06-24 Osoba modyfikująca: Małgorzata Kalinowska