Przegląd, konserwacja i usuwanie awarii urządzeń i sprzętu pożarowego w obiektach Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Znak sprawy: 10/USŁUGI KONSERWACYJNE P-POŻ/PN/19

tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
wartość:
 poniżej 144 000 euro
termin składania ofert: 24.04.2019 r.  godz. 10:00

Miejsce składania i otwarcia ofert: Urząd do Spraw Cudzoziemców, ul. TABOROWA 33, 02-699 Warszawa


Data wytworzenia: 2019-03-25 16:15 Autor: Małgorzata Kalinowska Data publikacji: 2019-03-25 16:15 Osoba udostępniająca na stronie: Małgorzata Kalinowska Data ostatniej modyfikacji: 2019-07-11 Osoba modyfikująca: Małgorzata Kalinowska