Pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania „Remont ośrodka w Lininie” oraz w okresie rękojmi i gwarancji

znak sprawy:  13/NADZÓR INWESTORSKI - LININ/PN/20

tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
wartość:
poniżej 139 000 EURO
termin składania ofert:
23.06.2020 r.  godz. 12:00

Miejsce składania i otwarcia ofert: Urząd do Spraw Cudzoziemców, ul. TABOROWA 33, 02-699 Warszawa

Postępowanie jest realizowane w ramach projektu nr 18/1-2015/BK-FAMI „Remont ośrodka w Lininie”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w zakresie Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji – „Bezpieczna przystań"


Data wytworzenia: 2020-06-04 13:33 Autor: Michał Wrzesiński Data publikacji: 2020-06-04 13:33 Osoba udostępniająca na stronie: Michał Wrzesiński Data ostatniej modyfikacji: 2020-07-09 Osoba modyfikująca: Małgorzata Kalinowska