Rozporządzenie MSW z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie wniosku o wydanie decyzji o wydaleniu obywatela UE lub członka rodziny niebędącego obywatelem UE oraz sposobu odnotowywania w dokumencie podróży wydania decyzji o wydaleniu

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/548/1


Data wytworzenia: 2014-12-11 12:38 Autor: Administrator Data publikacji: 2014-12-11 12:38 Osoba udostępniająca na stronie: Administrator Data ostatniej modyfikacji: 2015-03-16 Osoba modyfikująca: