Rozporządzenie MSW z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o udostępnienie cudzoziemcowi informacji umieszczonych w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany, lub SIS

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/549/1


Data wytworzenia: 2014-12-11 12:38 Autor: Administrator Data publikacji: 2014-12-11 12:38 Osoba udostępniająca na stronie: Administrator Data ostatniej modyfikacji: 2015-03-16 Osoba modyfikująca: