Rozporządzenie MSWz dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie opłat pobieranych w Rzeczypospolitej Polskiej od cudzoziemców za wydanie i wymianę dokumentów, które mogą być wydane cudzoziemcom, oraz trybu ich uiszczania

Drukuj
1 2 3

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/563


Data wytworzenia: 2014-12-11 12:40 Autor: Administrator Data publikacji: 2014-12-11 12:40 Osoba udostępniająca na stronie: Administrator Data ostatniej modyfikacji: 2015-03-16 Osoba modyfikująca: Aleksander Wyszyński