Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości środków finansowych, jakie musi posiadać cudzoziemiec prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej badania naukowe


Data wytworzenia: 2019-09-10 16:54 Autor: Aleksander Wyszyński Data publikacji: 2019-09-10 16:54 Osoba udostępniająca na stronie: Aleksander Wyszyński Data ostatniej modyfikacji: 2019-09-10 Osoba modyfikująca: