Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości środków finansowych, jakie musi posiadać cudzoziemiec wykonujący świadczenia jako wolontariusz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej


Data wytworzenia: 2019-09-10 16:57 Autor: Aleksander Wyszyński Data publikacji: 2019-09-10 16:57 Osoba udostępniająca na stronie: Aleksander Wyszyński Data ostatniej modyfikacji: 2019-09-10 Osoba modyfikująca: