Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie wysokości środków finansowych, jakie musi posiadać cudzoziemiec podejmujący lub kontynuujący studia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej


Data wytworzenia: 2018-02-20 15:28 Autor: Aleksander Wyszyński Data publikacji: 2018-02-20 15:28 Osoba udostępniająca na stronie: Aleksander Wyszyński Data ostatniej modyfikacji: 2018-02-20 Osoba modyfikująca: