Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 27 października 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia wymaganego do udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie...

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2015-12-08 14:03 Autor: Aleksander Wyszyński Data publikacji: 2015-12-08 14:03 Osoba udostępniająca na stronie: Aleksander Wyszyński Data ostatniej modyfikacji: 2017-12-14 Osoba modyfikująca: