Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy


Data wytworzenia: 2015-07-03 15:58 Autor: Aleksander Wyszyński Data publikacji: 2015-07-03 15:58 Osoba udostępniająca na stronie: Aleksander Wyszyński Data ostatniej modyfikacji: 2015-07-03 Osoba modyfikująca: