ogłoszenie nr 178553 - Referendarz do spraw prowadzenia postępowań wykazowych w Wydziale Wykazu Cudzoziemców Departamentu Legalizacji Pobytu

Drukuj
1 2 3

Miejsce wykonywania pracy: ul. Taborowa 16; Warszawa

Termin składania/przesyłania ofert pracy: 15 marca 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Termin zamknięcia listy kandydatek/kandydatów spełniających warunki formalne upływa po 10 dniach kalendarzowych od wskazanego w ogłoszeniu terminu składania oferty pracy.

Adres do składania/przesyłania ofert pracy: ul. Taborowa 33; 02-699 Warszawa


Data wytworzenia: 2016-03-04 13:53 Autor: Data publikacji: 2016-03-04 13:53 Osoba udostępniająca na stronie: Monika Świtalska Data ostatniej modyfikacji: 2016-04-15 Osoba modyfikująca: