Ochrona obieków Urzędu do Spraw Cudzoziemców znajdujących się w Warszawie

Znak sprawy:  2/OCHRONA - WARSZAWA/US/17

tryb zamówienia: usługi społeczne
wartość:
powyżej 750 000 euro
termin składania ofert: 06.02.2017 r.  godz. 11.00

Miejsce składania i otwarcia ofert: Urząd do Spraw Cudzoziemców, ul. TABOROWA 33, 02-699 Warszawa

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 18.01.2017 r. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 21.01.2017 r. pod numerem 2017/S 015-024436


Data wytworzenia: 2017-01-23 14:53 Autor: Data publikacji: 2017-01-23 14:53 Osoba udostępniająca na stronie: Anna Leman Data ostatniej modyfikacji: 2018-05-17 Osoba modyfikująca: