• System ISO - informacje ogólne

    Urząd do Spraw Cudzoziemców w 2010 r. wdrożył System Zarządzania Jakością.
    W 2011 r. Urząd do Spraw Cudzoziemców przystąpił do działań mających na celu potwierdzenie Systemu Zarządzania Jakością funkcjonującego w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców z wymaganiami określonymi w normie PN-EN ISO 9001:2009.

    Więcej