System ISO - informacje ogólne

Urząd do Spraw Cudzoziemców w 2010 r. wdrożył System Zarządzania Jakością.
W 2011 r. Urząd do Spraw Cudzoziemców przystąpił do działań mających na celu potwierdzenie Systemu Zarządzania Jakością funkcjonującego w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców z wymaganiami określonymi w normie PN-EN ISO 9001:2009.


Data wytworzenia: 2015-03-05 11:49 Autor: Data publikacji: 2015-03-05 11:49 Osoba udostępniająca na stronie: Aleksander Wyszyński Data ostatniej modyfikacji: 2019-01-10 Osoba modyfikująca: