Świadczenie usług edukacyjnych na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Drukuj
1 2 3
 

21/USŁUGI EDUKACYJNE/US/17

tryb zamówienia: usługi społeczne

wartość: poniżej 750 000 euro
termin składania ofert: 11.08.2017 r.  godz. 11.00

Miejsce składania i otwarcia ofert: Urząd do Spraw Cudzoziemców, ul. TABOROWA 33, 02-699 Warszawa


Data wytworzenia: 2017-07-26 14:48 Autor: Małgorzata Kalinowska Data publikacji: 2017-07-26 14:48 Osoba udostępniająca na stronie: Małgorzata Kalinowska Data ostatniej modyfikacji: 2017-10-03 Osoba modyfikująca: Małgorzata Kalinowska