Wystąpienie pokontrolne z kontroli w zakresie oceny zgodności danych zarejestrowancyh w SI POBYT z decyzjami administracyjnymi wydanymi przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w przedmiocie udzielania cudzoziemcom zezwoleń na zamieszkanie na czas oznaczony


Data wytworzenia: 2015-04-27 13:57 Autor: Data publikacji: 2015-04-27 13:57 Osoba udostępniająca na stronie: Monika Suwałowska Data ostatniej modyfikacji: 2015-04-27 Osoba modyfikująca: