Wystąpienie pokontrolne z planowej kontroli sprawdzającej w zakresie oceny wykonania wniosków pokontrolnych, wynikających z kontroli oceny warunków socjalno-bytowych w ośrodków w Białej Podlaskiej

Występienie pokontrolne Biala Podlaska.pdf (166kB) pdf


Data wytworzenia: 2014-12-11 09:38 Autor: Administrator Data publikacji: 2014-12-11 09:38 Osoba udostępniająca na stronie: Administrator Data ostatniej modyfikacji: 2014-12-11 Osoba modyfikująca: Administrator