Wystąpienie pokontrolne w zakresie oceny prawidłowości prowadzenia przez Wojewodę Lubuskiego postępowań o udzielenie zezwolenia na pobyt stały oraz zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2016-09-19 Autor: Data publikacji: 2016-09-27 10:27 Osoba udostępniająca na stronie: Monika Suwałowska Data ostatniej modyfikacji: 2016-09-27 Osoba modyfikująca: