Wystąpienie pokontrolne z kontroli planowej w zakresie oceny prawidłowości prowadzenia przez Wojewodę Pomorskiego postępowań o udzielenie zezwolenia na pobyt stały oraz zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE


Data wytworzenia: 2016-07-15 12:59 Autor: Bartosz Koneczny Data publikacji: 2016-07-15 12:59 Osoba udostępniająca na stronie: Monika Suwałowska Data ostatniej modyfikacji: 2017-07-11 Osoba modyfikująca: