Wystąpienie z kontroli planowej w zakresie terminowości wydawania na wniosek cudzoziemców, zaświadczeń o których mowa w art. 35 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2016-12-22 12:48 Autor: Data publikacji: 2016-12-22 12:48 Osoba udostępniająca na stronie: Monika Suwałowska Data ostatniej modyfikacji: 2016-12-22 Osoba modyfikująca: