0głoszenie Nr 77013- Referendarz w Wydziale I Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu

Dyrektor Generalny Urzędu do Spraw Cudzoziemców poszukuje kandydatki/kandydata na wolne stanowisko pracy niebędące wyższym w korpusie służby cywilnej:

Referendarz do spraw: prowadzenia postępowań administracyjnych dot. legalizacji pobytu cudzoziemców w Wydziale I Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu

Liczba/wymiar etatu: 1/1


Data wytworzenia: 2021-04-14 Autor: Jolanta Kurowska Data publikacji: 2021-04-15 00:01 Osoba udostępniająca na stronie: Jolanta Kurowska Data ostatniej modyfikacji: 2021-05-24 Osoba modyfikująca: Jolanta Kurowska