Dostawa bonów towarowych na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Znak sprawy:  22/DOSTAWA BONÓW TOWAROWYCH/PN/17

tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
wartość: powyżej 135 000 euro

termin składania ofert: 21.08.2017 r.  godz. 10.00

Miejsce składania i otwarcia ofert: Urząd do Spraw Cudzoziemców, ul. TABOROWA 33, 02-699 Warszawa

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 10.07.2017 r. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 15.07.2017 r. pod numerem 2017/S 134-274116

Postępowanie realizowane jest w ramach projektu nr 8/1-2015/BK-FAMI „Wsparcie materialne i edukacyjne dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.Data wytworzenia: 2017-07-15 10:02 Autor: Justyna Karczmarczyk Data publikacji: 2017-07-15 10:02 Osoba udostępniająca na stronie: Justyna Mamaj Data ostatniej modyfikacji: 2017-08-31 Osoba modyfikująca: Justyna Karczmarczyk