Dostawa i wdrożenie licencji, serwera z oprogramowaniem oraz akcesoriów dla systemu wideokonferencji w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców wraz ze świadczeniem gwarancji i wsparcia technicznego

znak sprawy:  44/ROZBUDOWA SYSTEMU WIDEOKONFERENCJI/PN/19

tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
wartość:
poniżej 144 000 EURO
termin składania ofert:
21.11.2019 r.  godz. 14:00

Miejsce składania i otwarcia ofert: Urząd do Spraw Cudzoziemców, ul. TABOROWA 33, 02-699 Warszawa

Postępowanie jest realizowane w ramach projektu nr 6/1-2015/BK-FAMI „Opracowanie i wdrożenie długofalowej strategii komunikacyjnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w zakresie Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji – „Bezpieczna przystań


Data wytworzenia: 2019-11-05 14:11 Autor: Michał Wrzesiński Data publikacji: 2019-11-05 14:11 Osoba udostępniająca na stronie: Michał Wrzesiński Data ostatniej modyfikacji: 2019-11-25 Osoba modyfikująca: Michał Wrzesiński