Dostawa książek obcojęzycznych i polskojęzycznych oraz map i atlasów świata i Ukrainy dla księgozbioru prowadzonego w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

wartość: poniżej 134 000 euro

Termin składania ofert: 04.05.2015 r. godz. 11:00Data wytworzenia: 2015-04-23 Autor: Anna Leman Data publikacji: 2015-04-23 15:59 Osoba udostępniająca na stronie: Anna Leman Data ostatniej modyfikacji: 2016-08-11 Osoba modyfikująca: