Dostawa oleju opałowego do obiektów Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Znak sprawy:  72/BL/OLEJ OPAŁOWY/PN/15

tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
wartość: poniżej 134 000 euro
termin składania ofert: 07.12.2015 r.  10:00Data wytworzenia: 2015-11-23 13:18 Autor: Ewa Smęt Data publikacji: 2015-11-23 13:18 Osoba udostępniająca na stronie: Ewa Smęt Data ostatniej modyfikacji: 2016-08-11 Osoba modyfikująca: