Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem strony internetowej: https://zamowienia-udsc.ezamawiajacy.pl, zwanej dalej Platformą.

W celu zapoznania się z dokumentacją postępowania, w zakładce „Lista postępowań PZP” po lewej stronie, dalej „Aktualne” należy wyszukać przedmiotowe postępowanie. Po upływie terminu składania ofert, aby odszukać niniejsze postępowanie należy przejść do zakładki „W toku”.

W sekcji „Dokumenty zamówienia” przedmiotowego postępowania dostępna jest dokumentacja postępowania. Pobieranie dokumentu następuje po odznaczeniu dokumentu i wybraniu polecenia "Pobierz" . W celu pobrania wszystkich załączników jednocześnie należy odznaczyć wszystkie załączniki i wybrać polecenie „Pobierz”.

Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może zadawać pytania do treści SIWZ za pośrednictwem Platformy używając polecenia „Zadaj pytanie”. Odpowiedź na pytanie zostanie udzielona do wiadomości publicznej i będzie widoczna w sekcji „Pytania i odpowiedzi”.

Przystąpienie do postępowania w celu złożenia oferty wymaga posiadania przez Wykonawcę rejestrowanego konta na Platformie. Rejestracja i użytkowanie konta są bezpłatne.

UWAGA: Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestracje w procesie złożenia oferty.

Dodatkowe informacje związane z procesem rejestracji oraz innych aspektów technicznych Platformy można uzyskać codziennie od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 9:00 do 17:00:

Szczegółowe instrukcje dotyczące korzystania z Platformy Wykonawca znajdzie w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego/plany zamówień publicznych".


Data wytworzenia: 2021-10-26 17:17 Autor: Małgorzata Kalinowska Data publikacji: 2021-10-26 17:17 Osoba udostępniająca na stronie: Małgorzata Kalinowska Data ostatniej modyfikacji: 2021-10-29 Osoba modyfikująca: Małgorzata Kalinowska