Dostawa urządzeń firewall dla Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Znak sprawy: 7/BL/URZĄDZENIA INFORMATYCZNE/PN/16

tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
wartość: poniżej 135 000 euro
termin składania ofert: 07.04.2016 r.  11:00

Miejsce składania i otwarcia ofert: Urząd do Spraw Cudzoziemców, ul. Taborowa 33, 02-699 WarszawaData wytworzenia: 2016-03-30 Autor: Ewa Smęt Data publikacji: 2016-03-30 14:12 Osoba udostępniająca na stronie: Ewa Smęt Data ostatniej modyfikacji: 2016-08-11 Osoba modyfikująca: